Âî Ãëàâå «TUSKON»

MESİAD ile KASİF Üyeleri Biraraya Geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde işadamlarının kurduğu Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) ile Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (KASİF) ortaklaşa verdiği seminerle işadamlarını biraraya getirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde işadamlarının kurduğu Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) ile Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (KASİF) ortaklaşa verdiği seminerle işadamlarını biraraya getirdi.

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkan Yardımcısı ve KASİF Başkanı Osman Reis, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarının, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Reis, "Bugün MESİAD ile beraber düzenlemekte olduğumuz "Müşteri Memnuniyeti" konulu seminer ile de işletmelerimizin kusursuz müşteri memnuniyetini sağlaması için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi sahibi olacağız" dedi.


MESİAD Başkanı Selami Kızıklı da, Merzifon'da bir taraftan konferanslar, paneller ve seminerler düzenleyerek iş dünyasının bilgi dağarcığının gelişmesine katkı sağlamaya, diğer taraftan da yurt dışına geziler düzenleyerek girişimcilerin dış ticaret kapasitesinin yükseltilmesine çalıştıklarını kaydetti.

Merzifon Halk Eğitim Merkezi salonunda Merzifonlu esnaf ve işadamlarının yoğun ilgi gösterdiği seminer'e TUSKON Başkan Yardımcısı ve KASİF Başkanı Osman Reis ve konuşmacı olarak KASİF Genel Sekreteri Yaşar Bıyıklı katıldı.

KASİF Genel Sekreteri Yaşar Bıyıklı da seminere katılanlara müşteri memnuniyeti, müşterilerle olması gereken diyalogların öneminden bahsetti. Yaşar Bıyıklı, dinleyicilere yönelttiği soruları bilenlere kitap hediye etti. Düzenlenen semire katılan yaklaşık 200 işadamı programın kendileri için çok verimli olduğunu kaydettiler. Seminere katılan esnaf ve işadamlarına, 'Müşteri Memnuniyeti' konulu eğitim seminerine katılım belgesi verildi.

Merzifon'da yapılan seminere Merzifon Kaymakamı Kazım Tekin, Merzifon Milli Eğitim Müdürü Şinasi Adıbelli, Merzifon Emniyet Müdürü İlyas Aktaş, TUSKON Başkan Yardımcısı ve KASİF Başkanı Osman Reis, KASİF Genel Sekreteri Yaşar Bıyıklı, MESİAD Başkanı Selami Kızıklı ve çok sayıda esnaf ve işadamı katıldı. (Cihan Haber Ajansı) 12.11.2007 12:41

Äğóãèå Íîâîñòè

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå