www.tuskon.org |  |
Parlayan 'Kara' Afrika

Ben adını bu haftaya kadar hiç duymamıştım, ama aynı Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) gibi, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB African Development Bank) da varmış!


Afrika Kalkınma Bankası'ndan haberdar olmam, geçen hafta Çin’de yapılan bir toplantı sayesinde oldu. Çinliler, tarihinde ikinci kere AfBD guvernörler toplantısının Afrika kıtası dışında, Çin’de düzenlenmesini sağlamışlar.

Bu Çinliler çok akıllı...

Geçen yıl da kırk dokuz Afrika ülkesi Devlet ve Hükümet Başkanlarını Pekin’de bir haftalık zirveye çağırmışlardı. Bir hafta boyunca trafiği rahatlatmak için Pekin’deki bütün fabrikalar kapatılmış; bir milyon otomobilin de trafiğe çıkması yasaklanmıştı...

Maksat konuklar rahatsız olmasın...

Çinli dostlar Afrikalıları “kara kaşları ve kara gözleri için” ülkelerine çağırmıyorlar tabi ki! Çin (ve Hindistan), son beş yılda dünyanın belki de tek büyüyen sanayisine sahipler. Ama bu büyümenin mutlaka bazı maliyetleri ve bazı da gereksinimleri var.

Örneğin Çin sanayinin muazzam bir enerji açığı var. Şanghay bölgesinde bazı fabrikalar haftada bir gün elektrik olmadığı için durmak zorunda kalıyorlar.

Ama asıl gereksinim hammadde kaynaklarına. Hızla dünyanın tek sanayi merkezi olan Çin’de her türlü hammaddeye çok büyük bir talep oluşuyor. Dünyada arza hazır sanayi hammaddeleri de en çok Afrika’da bulunuyor.

AfDB toplantısının sonuçlarını uluslararası basından okudum. Çinliler önümüzdeki üç yılda Afrika kıtasına altyapı ve ticaret finansmanı için 20 milyar dolar kredi sağlamaya söz vermişler...

Aslında 20 milyar dolar, çok büyük ve oldukça yoksul olan Afrika kıtası için yüksek bir tutar değil. Ama Batılı ülkelerin sağladıkları kredi olanakları göz önüne alınınca 20 milyar dolar Karun hazinesi gibi duruyor!

***


Şanghay’da bu gelişmeler olurken İstanbul’da da önemli bir toplantı yapılıyordu. TUSKON (Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu) tarafından düzenlenen toplantıda Afrikalı iş adamları ile Türk KOBİ’ler bir araya geldiler.

Açıkçası benim Afrikalı iş adamları konusundaki deneyimlerim pek sevimli değildir. Zaten uluslararası ticaret ile uğraşan herkes, Nijerya’dan bir faks ya da e-posta mutlaka almıştır.

Meğerse size yazan kişinin kocası ya da babası, devrilen diktatörün gizli kasası imiş; bu kişi ölmeden önce 35 milyon doları banka hesaplarında gizlemiş; şimdi de bu paranın ülke dışına çıkarılması için sizin yardım edebileceğiniz düşünülmüş; bu hizmetiniz karşılığında da size 15 milyon dolar (!) ödemeye razıymış.

Bu tür faks ve e-postaları o kadar çok aldım ki, bir ara bütün Afrika kıtasının “sahtekar ve dolandırıcı” olduğunu düşünmeye bile başlamıştım.

Ama her şeyin değiştiği gibi demek ki Afrika da değişiyor. Nasıl 1990’lı yılların parlayan yıldızı Doğu Avrupa ülkeleri ise, belki de 2010’lu yılların yıldızı kara Afrika olacak.

Afrika deyince mutlaka “tekyapı” (homojen) bir ülkeler bütününü anlamamak gerekir. Zaten Türk sanayicileri ve işadamları Cezayir, Tunus, Libya, Fas, gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile uzun yıllardır ciddi iş ilişkileri geliştirdiler. Korkularından o ülkelerine gidemeyen Avrupalı işadamlarının yerini aldılar.

Son yıllarda örneğin Sudan gibi Doğu Afrika ülkelerine de ciddi bir Türk işadamı akını oldu. Ama hala Türkler için kara Afrika, keşfedilmeyi bekleyen bakir bir topraktır.

Dünya gelişmelerini görerek kamuoyunda çok da tanınmamış Türk işadamlarını yeni pazarlara yönlendiren TUSKON’un bu girişimini kutluyorum. “Yapacağız, edeceğiz” demek yerine “yapanlara” sadece şapka çıkarılır.

Ertuğ Yaşar, Referans, 21.5. 2007

Äğóãèå Íîâîñòè
Вице-президент РСПП А.В.Мурычев встретился с представителями TUSKON
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ  |  Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006-2009 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå