www.tuskon.org |  |
Türk-Kazak dostluğuna ticari köprü kuruluyor

Sovyetler'in dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya cumhuriyetleri arasında ekonomik ve sosyal gelişmişlik açısından Kazakistan'ın kat ettiği muazzam yol göz kamaştırıcı. Bunda, şüphesiz sahip olduğu doğalgaz ve petrol gibi kıymetli doğal kaynakların yanında ülkeye bağımsızlığını kazandıran ve o tarihten bu yana ülkenin başında bulunan Nursultan Nazarbayev'in liderliğinin katkısı büyük.


TUSKON'un Kazakistan Sanayi ve Ticaret Odası (ATAMAKEN) ile düzenlediği Türk-Kazak İş Köprüsü dolayısıyla geldiğimiz Astana, eskiden küçük bir şehirmiş. Bugün ise her yerde büyük iş merkezlerinin ve lüks otellerin boy boy yükseldiği tıpkı modern bir Avrupa başkenti olma yolunda ilerleyen göz kamaştırıcı bir şehir durumunda. Nasıl önceki başkent Almatı, Sovyet döneminin merkezden planlanan ekonomisini ve yönetim anlayışını sembolize ediyorsa, Astana da bu arkaik geçmişten adeta köklü bir kopuşu, rekabete istekli yeni ve oldukça liberal bir anlayışın parlak bir simgesini teşkil ediyor. Şehrin hızlı gelişimi, bir anlamda Kazak iş çevrelerinin dinamizmini de sembolize ediyor. Büyüme hızı yıllık yüzde 10 ortalamayı yakalayan Kazakistan'ın muazzam gelişimini birbirine paralel görmek gerekiyor.

Şüphesiz, muazzam gelişimde Türk müteşebbislerin de önemli bir payı var. Özellikle Türk eğitimcilerin bu ülkenin kalkınmasına verdikleri katkıyı baş köşeye not etmek gerekiyor. 3'ü Astana'da olmak üzere toplam 28'i bulan Türk-Kazak liseleri her yıl yaklaşık bin mezunla gerek Kazak halkına, gerekse Türk-Kazak ilişkilerinin daha da pekişmesini sağlıyor. Bu yönüyle Türklerin Kazakistan'a yaptıkları en değerli yatırımı bu eğitim kurumları teşkil ediyor.

Kazakistan'ın kalkınma yolunda kat ettiği mesafeden Türkiye'deki kardeşleri de hep gurur duydu. İki ülke arasındaki kültürel ve ortak tarihten gelen yakınlığın ticari ilişkilere yansımasından daha doğal bir şey de bulunmuyor. Ancak son yıllarda büyük ivme kazanmasına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hâlâ potansiyelinin çok gerisinde. Ticaret hacmimiz hâlâ 2 milyar doların altında. TUSKON'un 6-7 Eylül tarihlerinde Astana'da düzenlediği Türk-Kazak İş Forumu bu açıdan önemli.

TUSKON üyeleri, Astana'da görüşmelere 200 milyon dolarlık bir iş bağlantısı hedefiyle başladı. Bu hedef, forum için Türkiye'den gelen yaklaşık 200 işadamının her birinin ortalama birer milyon dolarlık bağlantı yapmaları düşüncesiyle belirlenmişti. 700 civarında Kazak işadamının katıldığı toplantıda hedefin değil ikiye, yetinmeyip beşe katlanacağını ve 500 milyon doları aşacağını kimse beklemiyordu.

İş görüşmeleri yapılırken her bir masa için görevlendirilen ve muntazam Türkçeleriyle iki ülke yatırımcıları arasında canlı birer köprü oluşturan Türk-Kazak kolejleri mezunu gençler ise toplantının belki de en dikkat çeken unsuruydu. Kazakistan'ın geleceğini oluşturacak bu gençlerin bir gün Türk dostu güçlü işadamları kimlikleri kazanarak görüşmeci sıfatıyla da anlaşma masalarına oturacakları günler ise uzak değil.

Forum, Türk ekonomisinin ve yatırım ortamının nimetlerini tanıtmak açısından da önemli bir fırsat oluşturdu. Neticede doğalgaz ve petrol gelirleriyle ciddi bir sermaye birikimi sağlayan Kazakistan'ın bu sermayesinden Türkiye de ciddi pay almak istiyor. Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar'ın verdiği bilgilere göre, Kazakistan sermayesi yılda 20 milyar dolarlık dış yatırım yapabilecek potansiyele erişmiş. Türkiye'nin bugüne kadar bu devasa potansiyelden çekebildiği miktar ise sadece 4 milyar dolar. Daha çok Türk turizmi, kimya ve finans sektörleriyle ilgilenen Kazaklara bu sektörlerin iyi tanıtılması gerekiyor.

HABER İZLENİM - BÜLENT KENEŞ
08 Eylül 2007, Cumartesi , Zaman

Äğóãèå Íîâîñòè
Вице-президент РСПП А.В.Мурычев встретился с представителями TUSKON
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ  |  Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006-2009 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå