www.tuskon.org |  |
'Reformlar Konusunda Kararlıyız'

Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu’nun temsilcilik açması nedeniyle düzenlenen toplantıda Türk Ekonomisinin durumuyla ilgili bir konuşma yaptı.

Şimşek, 22 Temmuz seçimlerinin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ekonomik ve siyasi alanda reformlar yapması için yetki ve sorumluluk verdiğini; partisinin de reformlar konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek

Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin birinci iktidar döneminde ekonomik alanda önemli adımlar attığını ve bunların sonuçlarını gördüklerini söyledi. Şimşek, enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemesini, ihracatla Gayri Safi Milli Hasılanın artmasını, kamu harcamalarının azaltılmasını ve bütçe açığının daraltılmasını elde edilen olumlu sonuçlar arasında saydı. Ancak bakan sosyal güvenlik, çalışma hayatı, kamu alanındaki reform çabalarının engellerle karşılaştığını kaydetti. Bakan, bu engelleri kaldırmak, Türk ekonomisini daha rekabetçi ve verimli kılabilmek için reform çalışmasına yeni bir anayasayla hız vereceklerini vurguladı. Şimşek, “yeni anayasanın Türk demokrasisini güçlendirecek, çağdaş, olgun ve refah arttırıcı olmasını esas alıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Avrupa’nın altıncı, dünyanın 17inci en büyük ekonomisi olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek, ikinci iktidar dönemlerinde hedeflerinin kişi başına milli geliri 10 bin Dolara çıkartmak olduğunu kaydetti. Bunun için özelleştirmeye ağırlık verirken yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesine devam edileceğini belirtti. PKK terörüyle mücadele ederken ve güç bir coğrafyada istikrarla yolunda ilerlemeye çalışırken reformları uygulamanın Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye’nin laik demokrasisiyle yönünün Batı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Mehmet Şimşek, “kendimizi dönüştürmek için üyelik süreci itici bir güç olmuştur, ancak asıl itici güç halkımızın refah ve mutluluğunu artırmadaki kararlılığımızdır.” dedi. Türk-Amerikan ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini kabul eden Şimşek, Amerika’nın Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’ye destek verdiğini ancak Kongre’ye getirilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yasa tasarısının ve Kuzey Irak’taki PKK terör örgütünün varlığının ilişkileri gölgelediğini belirtti. Şimşek, Ermeni tasarısı konusunda Kongre’de aklın galip geleceğini umduklarını vurguladı. Mehmet Şimşek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bugünkü sorunları aşabilecek güçte olduğunu da sözlerine ekledi.

İç ve dış krizlere karşı Türk ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğuna ilişkin bir soruya karşılık Şimşek, “ekonomimiz Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar sağlamdır, krizleri göğüsleyebiliriz” şeklinde konuştu. Mehmet Şimşek, yeni anayasa dahil, reform çabalarında amaçlarının parlamenter demokrasiyi ve Cumhuriyetin temel niteliklerini güçlendirmek, adalet sistemini hızlandırmak, verimlilik ve Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak şeklinde sıraladı.19/10/2007

Amerika'nın Sesi

Äğóãèå Íîâîñòè

   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ  |  Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006-2009 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå