AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı: Türkiye'nin AB Üyeliğini Destekliyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) Şişlideki merkezinde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini söyledi. Cohn-Bendit, Türkiye’nin AB üyeliği için Avrupa halklarının kalbini kazanması gerektiğini savunarak, bunun ilk basamağını Türkiye’nin tam anlamıyla demokrasiye sahip olmasının oluşturduğunu ifade etti.

Cohn-Bendit, "Türkiye’nin, AB üyeliği için Avrupa halklarının kalbini kazanması gerekiyor. Bunun ilk basamağı Türkiye’nin tam anlamıyla demokrasiye sahip olması demek. Türkiye ’nin öncelikle demokratik bir ülke olması gerekiyor. Demokrasi sadece iş dünyası için özgürlük değil, toplumun bireylerinin de özgür olması demek" diye konuştu.

Yahudi kökenli bir aileden geldiğini ve ateist olduğunu söyleyen Cohn-Bendit, çok sayıda kadının başörtüsü taktığı bir ülkede Cumhurbaşkanının eşinin de başörtülü olabileceğini söyledi.

Aynı zamanda "bayanların başörtüsü takmama özgürlüğü" için de mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Cohn-Bendit, "Özgür bir ülkede özgürlükler tek taraflı işlemez. İnananların da inanmayan insanların hakları için de müdahale etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Daniel Cohn-Bendit, şöyle konuştu.

"Türkiye’nin PKK ’ya karşı savaşma hakkı vardır, ancak Türk ordusunun Kuzey Irak ’a girmesi çılgınca ve yanlış bir harekettir. Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli olan PKK ’nın, Kürt toplumundan ayrışmasıdır." Cohn-Bendit, Kuzey Irak ’a yapılacak bir müdahalenin terör örgütü PKK ile Kürtler ’i bir araya getireceğini iddia etti.

DTP için kapatılma davası açılması konusunu da değerlendiren Cohn-Bendit, şunları ifade etti:

"DTP ’nin kapatılması kesinlikle yanlıştır. Biz, Kürtler ’in parlamentoda temsil edildiğini görmek istiyoruz, askeri olarak temsil edildiğini değil. Biraz zaman verirseniz PKK ’dan ayrılacaklar. Onlara zaman verilmeli. Demokrasiye bir şans verin, risk alın." TUSKON Başkanı Rızanur Meral de Yeşiller Grubu ’nun Türkiye ’nin AB üyeliğine verdiği destek için Cohn -Bendit ’e teşekkür ederek, Türkiye ile Avrupa ’nın önümüzdeki dönemde birbirine daha çok ihtiyacı olacağını söyledi.

Güneydoğu ’daki terör olayların geçici olarak değerlendirdiklerini, sorunun askeri operasyonlarla çözüleceğine inanmadıklarını belirten Meral, terör örgütünü destekleyen ülkelerin de bu desteği kesmeleri gerektiğini ifade etti.

2007-11-20 05:48:47 Milliyet

Äğóãèå Íîâîñòè
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå