Türkiye ve Avrasya Ülkelerinin İşadamları Buluşuyor

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), bu yıl ikincisini düzenleyeceği Türkiye Avrasya Dış Ticaret Köprüsü Programı ile yerli ve yabacı işadamlarını bir araya getiriyor.

Erzurum İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısının 60. birleşiminde iş dünyasının faaliyetleri ve uluslararası ticaret görüşüldü. TUSKON'a bağlı Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİDEF) ile Erzurum Genç İşadamları Derneği (ERGİAD) genel sekreterleri 4- 5 Aralık 2007 tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Avrasya Dış Ticaret Köprüsü Programı hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Meclis salonunda yapılan programda, TUSKON'a bağlı illerdeki genç işadamları dernekleri ve bunların üye olduğu bölgesel federasyonlar hakkında bilgi veren ERGİAD Genel Sekreteri Zafer Çiçek, Türkiye'nin Avrasya ülkelerine yönelik geliştirdiği ticari ve ekonomik işbirliği stratejisini anlattı. TUSKON'un çalışmalarının Türkiye'nin dış ticaret hacmini büyültmeyi amaçladığını söyleyen Çiçek, iki hafta sonra gerçekleşecek Avrasya Dış Ticaret Köprüsü Programı'nı bölgedeki işadamlarının değerlendirmesini istedi.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek programa federasyona üye olan veya olmayan tüm işadamlarının katılabileceğini belirten Çiçek, programa 12 farklı ülkeden 500'e yakın işadamanın iştirak edeceğini dile getirdi. Çiçek, "Türkiye'nin değişik illerinden katılan işadamları hangi sektörlerde ithalat ve ihracat yapmak istiyorsa, o alanda ticaret yapan yabancı işadamları ile buluşturacağız. Tercümanlarımız işadamları arasında iletişimi sağlayacak. Sanayici, toptan ve perakende söktöründe iş yapan herkes katılabilir. Özellikle bölgedeki işadamlarımızın bu programdan kazançlı çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Değişik ülkelerden 26 bakan, 30 bürokrat ve çok sayıda gazetecinin katılması beklenen program için başvurular TUSKON'un www.tuskonavrasya.com adresli web sayfasından yapılabilecek.

Öte yandan İl Genel Meclisi üyelerinin sunumu dikkatle dinlediği gözlendi. Bazı meclis üyeleri ise çalışmaların ve toplantıların Erzurum'a da kaydırılmasını talep etti. 

DASİDEF ve ERGİAD genel sekreterleri, Türkiye Avrasya Dış Ticaret Köprüsü Programı hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. (Selim Karahan-Erzurum-22/11/2007)

 

Äğóãèå Íîâîñòè
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå