DASİDEF, Üyelerini Türkiye-Avrasya Dış Ticaret Köprüsü Programına Götürecek

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamı Dernekleri Federasyonu (DASİDEF), Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun (TUSKON) Avrasyalı işadamlarını buluşturacağı Türkiye - Avrasya Dış Ticaret Köprüsü programına Doğu Anadolu işadamlarını götürecek.


Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamı Dernekleri Federasyonu (DASİDEF), Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun (TUSKON) Avrasyalı işadamlarını buluşturacağı Türkiye - Avrasya Dış Ticaret Köprüsü programına Doğu Anadolu işadamlarını götürecek.

DASİDEF Başkanı Haluk Urvasızoğlu, TUSKON'un 3, 4, 5 Aralık'ta İstanbul Convention Center'de düzenleyeceği ve 12 ülkeden çok sayıda işadamının katılacağı Türkiye-Avrasya Dış Ticaret Köprüsü programına DASİDEF olarak kendilerine bağlı derneklere üye işadamlarıyla katılacaklarını söyledi. Programa ayakkabı sanayisinden deri sanayisine, otomotiv sanayisinden tekstil sanayisine değişik sektörlerden çok sayıda işadamı katılarak sektör bazında iş görüşmeleri yapacak.


Programı Doğu Anadolu Bölgesi ticaretinin geleceği açısından çok önemli gördüğünü söyleyen DASİDEF Başkanı Urvasızoğlu, kalabalık bir işadamı heyetiyle programa katılmayı düşündüklerini söyledi. Bölgenin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasının sağlanması açısından programın çok önemli olduğunu ifade eden Urvasızoğlu, programı bölge işadamlarının kaçırmamasını istedi. Bölge ticaretinin gelişmesi için gayret sarfettiklerinin altını çizen Urvasızoğlu, "Doğumuzda bulunan dostlarımızla, akrabalarımızla ve kan kardeşlerimizle ticaret yapmamız, sanayiler kurmamız ve imkanlarımızı birleştirerek hem ülkemize hem insanımıza ticaret potansiyelleri açabilmek için gayret sarfediyoruz. Doğunun, bölgemizin önemi, demir ipekyolu ile bin kat daha artacak." dedi.

Avrasya Ticaret Köprüsü programına bölge işadamlarının katılmasının önemine vurgu yapan Urvasızoğlu, "Bu tür dış açılımları bölge insanı kaçırmamalı, bu tür toplantılardan faydalanılmalı, bölgemiz yeniden ipekyolunun merkezi haline getirilmeli. Bu tür programlar insanlarımız için bir fırsattır. Gayri Safi Milli Hasıla'dan en az payı bölgemiz almaktadır. Bunun telafisi için de her işadamımızın Avrasya ülkeleriyle mutlaka bir iş ilişkisi olması gerekir. Bir ayağımızın, büromuzun bu ülkelerde olması gerekir. Böylelikle hem bölge hem de ülkemizi kalkındırabiliriz." diye konuştu.

Programa; Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova'dan işadamları katılacak. (Cihan Haber Ajansı)

Äğóãèå Íîâîñòè
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå