www.tuskon.org |  |
Maldivler"den İzmir"e işbirliği Teklifi

Her ülkeyi potansiyel pazar olarak değerlendiren İzmirli genç işadamları, bu defa adacıklar devleti Maldivler Cumhuriyeti`nden iki bakanı ağırladı.

İZMİR -Her ülkeyi potansiyel pazar olarak değerlendiren İzmirli genç işadamları, bu defa adacıklar devleti Maldivler Cumhuriyeti`nden iki bakanı ağırladı. Dünya jet sosyetesinin gözde turizm ülkesi Maldivler `in Kalkınma ve Planlama Bakanı Hamdun Abdullah Hamid ve İnşaat Bakanı Maoruuf Jamel, İzmir Genç İşadamları Derneği `nin (İGİD ) misafiri olarak geldikleri İzmir `de ortak yatırım çağrısı yaptı.


Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON ) tarafından bu yıl İstanbul `da ikincisi düzenlenen Türkiye -Asya /Pasifik Dış Ticaret Köprüsü `ne katılan bakanlar Hamid ve Jamel, Türkiye `nin turizm tecrübelerinden, inşaat, kültür balıkçılığı ve mobilyaya kadar birçok sektörde İzmirli işadamlarının üretim gücünden faydalanabileceklerini kaydetti.


Son yıllardaki dış ticaret açılımlarının hedefinde KOBİ `ler bulunduğunu hatırlatan İGİD Başkan Vekili Refik Uzun ise Maldivler `in hızla büyüyen turizm sektörünün ihtiyaçlarının tamamen dış kaynaklı tedarik edildiğini belirterek, "Otel giydirmeden ekipmanlarına, inşaattan yapı ürünlerine İzmir `de güçlü bir üretim altyapısı var. İzmirli üreticiler, Maldivler `deki turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ülkemizde de hızla gelişen ve dev yatırımlara sahne olan turistik tesislerimiz, bütün ihtiyaçlarını ülke içinden en uygun şartlarda karşılayabiliyor. Maldivler , nüfusunun birkaç katı turiste evsahipliği yapıyor. Üstelik bu ülkeye gidenler, bütün ülkelerin ilgisini çekmek istediği, dünyanın en zengin insanları. Kendi küçük, pazarı büyük bir ülke" şeklinde konuştu.


İGİD üyeleriyle görüşen Bakan Hamid de ülkesine davet etti. Türk yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyleyen Hamid , Maldivler `de çok sayıda ülkden girişimci bulunduğunu ancak kendilerinin, çok yakın gördükleri Türkleri beklediğini kaydetti.


Maldivler `in Türkiye gibi coğrafyasında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Hamid , bu yönden benzerlik olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Jamel ise ülkesinin yeni havaalanlarına ve büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği limanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu konuyla uluslararası başarılarıyla bilinen Türk firmalarının ilgilenmesini istedi.


İrili ufaklı yüzlerce adadan oluşan Maldivler `in yüzölçümü, sadece 300 kilometrekare. Hindistan `ın hemen güneyinde, Hint Okyanusu `ndaki ülke, 1965 yılında sömürgeci İngiltere `den bağımsızlığını kazandı. Başşehri Male olan Maldivler `in en yüksek noktası ise sadece 2 metre.


2008-07-09 www.turkiyeturizm.com

Äğóãèå Íîâîñòè
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ  |  Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006-2008 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå