www.tuskon.org | Giriş sayfam yap | Sık kullanılanlar
TUSKON'un Kriz Anahtarı: İnovasyon

TUSKON Başkanı Rızanur Meral, global krizden en az etkilenmek isteyen Türk KOBİ'lerinin; dış piyasalara, iş birliklerine ve inovasyon'a daha fazla önem vermeleri gerektiğini belirtiyor.

İşadamları derneklerinin çatı organizasyonu olarak faaliyet gösteren ve ülke çapında yayılmış 7 ayrı bölgesel iş dünyası federasyonunun oluşturduğu Türkiye işadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), kriz döneminde de şirketlere yön gösterici çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile yaptığımız söyleşide Meral, tüm dünyayı saran global krizden Türk KOBİ lerinin etkilenmemesi için işletmelerin bu dönemde, dış piyasalara, iş birliklerine ve yeniliğe daha fazla önem vermeleri gerektiğini açıklıyor. Afrika örneği üzerinden hareket eden Meral, Afrika'nın hızla zenginleşen bir pazar haline geldiğini, bugün oraya gidip, yatırım yapan KOBİ'lerin 10 yıl sonra oranın en büyük şirketlerinden olabileceklerini ifade ediyor. Meral, dünyayı saran kriz nedeniyle büyük şirketlerin risksiz bölgelere kaçmaya başladığını açıklıyor ve bu durumun risk alabilen Türk KOBİ'leri için büyük fırsatlar sunduğunu, TUSKON olarak KOBl'lere bu dönemde'nefes aldıracak birçok pazar bulduklarını açıklıyor. KOBİ'lere yön gösterici çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Meral, TUSKON'un KOBİ'lere bakış açısını da şu şekilde özetliyor: "Anadolu KOBİ'lerini dünyaya açmayı, onları bir üst lige çıkarıp küresel ekonominin güçlü birer aktörü haline getirmeyi hedefliyoruz."

Öncelikle TUSKON'un organizasyon şeması hakkında bilgi verebilir, TUSKON'un amaç ve vizyonunu özetleyebilir misiniz?

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), ANADOLU KOBİ'LERİNİ DÜNYAYA AÇMAYI, ONLARI BİR ÜST LİGE ÇIKARIP KÜRESEL EKONOMİNİN GÜÇLÜ BİRER AKTÖRÜ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere hizmet veren işadamları derneklerinin çatı organizasyonu olarak faaliyet gösteriyor. Ülke çapında yayılmış 7 ayrı bölgesel iş dünyası federasyonunun oluşturduğu TUSKON, 2005 yılında istanbul'da kuruldu. TUSKON bünyesinde, Türkiye genelinde 80 ilde 150 işadamı derneği faaliyet gösteriyor Ülke kalkınmasının temelini oluşturan ekonomik yapılanmanın geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalannı destekleyen TUSKON, işletmelerimizi ve girişimcilerimizi global iş dünyasının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. TUSKON bu doğrultuda, işadamlarımızın uluslararası pazarlardaki tecrübelerinin paylaşılması, bunların yayılması ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması yolunda öncü bir kuruluş olarak hizmet veriyor.

Türk işletmecilerinin yurtdışı pazarlarına hakim olmaları, bilgi teknolojileri ve kaynak kullanımı gibi konularda daha verimli olmaları için ne gibi yön gösterici faaliyetler içerisinde bulunuyorsunuz?

Yenilik yapamayan işletmelerin ayakta kalması mümkün değil. Çünkü birkez kaybedilen pazar kolay kolay geri kazanılamaz. Bugün dünyada en çok konuşulan konu inovasyon'dur Bırakın diğer işletmelerden öne geçmeyi, mevcut pozisyonumuzu korumak için de mutlaka inovasyon yapmamız gerekir. Üretimde, dağıtımda, ambalajda mutlaka yenilikler yapılmalı. Buluş yapmayan yenilik peşinde koşmayan işletmelerin sonu yok olmaktır. İşletmelerde durağanlık ölüm, hareket ve buluş ise hayat manasına geliyor. Bugün o kadar büyük bir rekabet ortamı var ki sektörünüzde yenilik yapamıyorsanız, bittiniz demektir. Mutlaka buluş peşinde koşuyor olmamız lazım. En azından bu sancıyı çekmemiz gerekiyor. Çinli yöneticiler 2005te toplanıp dünyaya fason mal üreten ve ucuz işgücünü pazarlayan bir ülke olmak istemiyoruz dediler. Türkiye'nin gayri safi milli hâsılasının üçte biri kadar inovasyon için para ayırdılar. O kadar büyük enstitüler kurdular ki asıl bundan korkmak gerekiyor. Çin yeni buluşlarla dünyayı sallayabilir. Artık bu dünyada farklı olan kazanıyor.

İçerisinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan küresel kriz kapsamında özellikle KOBİ'lere önerileriniz nelerdir?

İşadamları yeni ekonomik düzende ayakta kalmak için birlik olmaları gerekiyor. Elazığ'da dev alışveriş yerlerinin açılması sonucu işlerini kaybettiklerini gören bakkallar bir araya gelerek her mahalleye birer büyük market açmışlar ve ayakta kalmayı başarmışlar. Kayseri'de de yeni bir kaç işadamı bir araya gelmiş ve İstanbuldaki Ak Merkez benzeri çok güzel bir alışveriş merkezi yapmışlar. Bunun gibi KOBI düzeyinde faaliyet gösteren ve rekabete zorlanan şirketler özellikle kriz ortamlarında dışa açılma ve birleşmelere önem vermelidir. Amerika'da başlayan ve Avrupa'da hissedilmeye başlanan ekonomik durgunluk, Türk şirketlerini tedirgin ediyor. Bu ortamda iş adamları yeni pazarlar bulmaya ve daha önce girilmemiş rekabetin az olduğu pazarlara mutlaka yönelmelidir. Örneğin Afrika hızla zenginleşen bir pazar haline geldi. Bugün oraya gidip yatırım yapan KOBl'ler 10 yıl sonra oranın en büyük şirketlerinden olabilir. Afrika Dış Ticaret Köprüsü Programları özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketler için yeni fırsatlar sunuyor. Örneğin, Tanzanya'da tarım, enerji ve birçok konuda önemli fırsatlar tespit ettik. Afrika'nın birçok ülkesinde önemli yeraltı kaynakları var. Bu da o ülkelerin zamanla kalkınacağını gösteriyor. Türk işadamlarının oraya gidip yatırım yapması önemli. Çünkü bu ülkeler zenginleşip kalkınıyor. Öte yandan Afrika'ya yerleşen işadamları da önemli işlere imza attı. Bir içecek firması Mozambik'te en çok tanınan toz içecek şirketi iken. 3 yıl önce Demokratik Kongo'da 50 bin dolara kurulan bir tesisi Afrikalılar şimdi 300 bin dolara satın almak istiyor. Söz konusu pazarlara KOBİ olarak giden şirketlerin 10 yıl sonra oranın önde gelen şirketleri arasına gireceğini söyleyebiliriz.

KOBİ'lerin olası krizden olabildiğince az etkilenmeleri ve kriz ortamını fırsata çevirmeleri İçin izleyecekleri yöntemler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dünyayı saran kriz nedeniyle büyük şirketler risksiz bölgelere kaçmaya başladı. Bu durumun risk alabilen Türk KOBİ'leri için büyük fırsat var. TUSKON olarak KOBİ'lere bu donemde nefes aldıracak birçok pazar bulduk. Kriz dönemlerinde bu tip pazarlarda daha rahat yer alınabilir. Biz sadece bir kıtayla sınırlı kalmayarak tum dünyayı pazar olarak görüyoruz. Mevcut pazarları artırmamız gerekiyor Türkiye olarak en önemli çıkış yolumuz ihracat, başka şansımız yok. Anadolu KOBİ'lerini dünyaya açmayı, onları bir üst lige çıkarıp küresel ekonominin güçlü birer aktorü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun lezzetini alan işadamını artık durdurmak mümkün değil. KOBİ deyip geçmemek gerekiyor Ekonomik faaliyetlerin büyük bölümü onlar etrafında dönüyor. İstihdam yükü onların üzerinde. Bugün dünya devi şirketler de bir zamanlar KOBİ idi, küçük bir aile şirketiydi. Türk KOBİ'leri sıçrama yapmaya hazırlanıyor Ve Anadolu'nun genç patronlarında bunu gerçekleştirecek enerji ve heyecan fazlasıyla mevcut. TUSKON'un açılımları ve elde edilen başarılar bunun delili. Yeni kuşak büyümeyi, dünya ile bütünleşmede, küresel seyirci değil aktör olmakta görüyor. Bunun için hedef yeni ülkeler, yeni pazarlar ve yeni ürünler, teknolojiler üretmek Türkiye nin sağlıklı büyümesinin temelinde de bu yatıyor. Daha çok üretim, daha yüksek katma değer ve dünyanın dört bir yanına daha fazla ihracat.

INFOMAG 01.11.2008

Diğer Haberler
Komik iddaya net cevap - İZLE
TUSKON’dan Krize Karşı Afrika Turu
TUSKON Başkanı Meral: Önümüzdeki Yılı Rahat Geçirelim Küresel Aktör Oluruz
TUSKON: Kalifiye Eleman Sorunu Çözülmeli
KASİF, 'Proje Uzmanı ve Yöneticisi Kursu' Açarak 90 Genci İş Sahibi Yapacak
Devlet Yatırımları Artırılmalı İç Piyasa Canlandırılmalı
Kriz Felaket Tellallığı İle Değil Moralle Aşılır
TUSKON Sri Lanka Cumhurbaşkanını Ağırladı
Başbakan`dan TUSKON`a Övgü: İhracat Pazarlarımızı Çeşitlendiriyorsunuz
Anadolu'nun 'Fırsatlar Fotoğrafı'
Trabzon GAP'ın Kuzey Kapısı Olur
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sn. Bamir Topi, Tuskon Yönetim Kurulu Heyetini Kabul Etti
7 Bin İş Görüşmesinin İlk Satışı 7 Tır Balıkla Sırbistan'a Yapıldı
HÜRSİAD Kasım Ayı Konuğu: Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanı Girma Biru
KOBİ`ler TUSKON Köprüsünden Avrupa`ya Ulaştı
TUSKON'dan Avrupa'ya 1 Milyar Dolarlık Köprü
Burkina Faso Ticaret Heyeti
Obama, ABD İle Ticaretimizi Artırır
Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Zafer Çağlayan, TUSKON Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Bu Fuar, 'Kriz Var' Diyenlere En Güzel Cevap

  Afrika-Türkiye Zirvesi
  Kuzey Irak İşadamları Ziyareti
  Atlanta Ticaret Heyeti Programı
Başkanın Mesajı
Temsilciliklerimiz
Yönetim Kurulumuz
Dernek Haberleri
   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Giriş sayfam yap |  Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006-2008 Tasarım ve Programlama