www.tuskon.org | Giriş sayfam yap | Sık kullanılanlar
Anadolu'nun 'Fırsatlar Fotoğrafı'

Hep devletten bir şeyler beklemek yerine, "Acaba biz ne yapabiliriz? "in cevabını arasaydık herhalde bugün daha farklı bir noktada olurduk. Toplumun, devletin çalışmalarına yön vermesi, katkıda bulunması ve tamamlaması şart. Sadece sosyal ve kültürel gelişmede değil ekonomik kalkınma için de sivil toplum kuruluşlarının üstleneceği roller hayati önem taşıyor. Tabii ki, kamu otoritelerinin de sivil toplumun yapacağı çalışmalara açık olması, destek vermesi lazım.

Düzenlediği geniş katılımlı dış ticaret zirveleriyle adını duyuran Türkiye Sanayiciler ve İşadamlan Konfederasyonu (TUSKON), yurtiçinde de önemli projelere imza atıyor. Konfederasyon, Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Dernegi'nin (USİDER) desteğiyle "İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Vizyon Geliştirme ve Bilinçlendirme Projesi"ni başlatmış. Çalışmanın iki ayağı var. Birincisi, iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının sorunlarının tespiti ve çözüm arayışı. Diğeri de, bölgelerdeki ekonomik sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının yanında yatınm imkanlarının araştırılması.

TUSKON Başkan Yardımcısı Fuat Özbekli, 114 işadamı derneğini çatısı altında toplayan TUSKON'un 14 bin üyesiyle Türkiye'deki en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu, bu özelliğiyle Anadolu'nun nabzını iyi tuttuğunu belirtiyor. Özbekli, şubatta başlattıkları projenin tamamlanmak üzere olduğunu, hazırlanacak "Türkiye Raporu"nun İstanbul'da yapılacak geniş katılımlı bir toplantı ile açıklanacağını söylüyor. Anlattığına göre, genel rapor iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Anadolu'daki yatırım fırsatlannın, iş potansiyelinin fotoğrafını da çekecek, işadamlarına bir rehber olacak. Proje çerçevesinde yapılan anketin sonuçlan da bu raporla birlikte duyurulacak.

Yedi coğrafi bölgede bütün illeri içine alan çalışma, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha başkanlığındaki 13 kişilik bilim heyeti tarafından yürütülüyor. Çalışma yapılırken, yüz yüze görüşmeler, anketler de yapılıyor. Sadece TUSKON üyeleri değil, bölgelerdeki oda ve borsalar ile diğer iş dünyası STK'lan da araştırmaya dahil edilmiş, onlann görüşleri de alınmış. Bugüne kadar altı bölgedeki çalışmalar tamamlanmış. Yedincisi olan Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin çalışma da, bitirilerek ilgili rapor, geçtiğimiz cumartesi günü Trabzon'da açıklandı. Raporda, STK'ların gözüyle bölgenin sanayi, tarım, hayvancılık, turizm ve altyapıya ilişkin sorunlar, yatınm imkanlan ve çözüm önerileri ele alınıyor. Karadeniz İş Adamlan Demeği (KARGİD) Başkanı Erkem Kayıkçıoglu, ortak bir politika oluşturularak profesyonel veriler ışığında Karadeniz Bölgesi'nin sorunlanna çare aradıklarını söylüyor.

Prof. Dr. Ömer Çaha ise, sivil toplum örgütlerinin projeler geliştirerek, çözümler üreterek kamu otoritesinin bakışını değiştirebileceğini, zenginleştirebileceğini ifade ediyor. Çaha, bununla birlikte Anadolu'da kurulan STK'ların ciddi imkansızlık ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Son raporda da, bölge STK'larının sorunlarına ve çözüm önerilerine ayrıntılarıyla yer verilmiş. Bunların başında da profesyonel yönetim eksikliği ve maddi imkansızlıklar geliyor.

Ama bu imkansızlıklara rağmen son yıllarda bu dernekler aracılığıyla yapılan organizasyonlar, yurtiçi ve yurtdışı geziler pek çok yatırım fırsatı doğurmuş. Dernekler üyelerine, küresel vizyon ve refleks kazandırmada, yeni pazarlar bulmada önemli faydalar sağlamış. Örnekler çok. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Mesela, 2006 yılında Samsun'da kurulu KASİAD'ın Malezya'ya yaptığı gezide, henüz kurulmamış tersaneye bile on yıllık sipariş alınmış.

Kısacası, Anadolu'da sayıları giderek artan iş dünyası sivil toplum kuruluşları, üyelerine önemli açılımlar sağlıyor, yeni pazarların, fırsatların kapısını aralıyor. Ve bütün bunlar sınırlı maddi imkanlar ve amatör ruhla gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen kazanımlar. Katılımın artması, derneklerin maddi anlamda güçlü, çalışma prensiplerinde de daha profesyonel olması halinde, hem yöresel, hem de küresel arenada daha büyük işler başarılacagı açık.

Krizin herkesi etkilediği şu günlerde, Türkiye'nin bu tür açılımlara öncekinden daha fazla ihtiyacı var.

KADİR DİKBAŞ, ZAMAN      02.12.2008

Diğer Haberler
KASİF, 'Proje Uzmanı ve Yöneticisi Kursu' Açarak 90 Genci İş Sahibi Yapacak
Devlet Yatırımları Artırılmalı İç Piyasa Canlandırılmalı
Kriz Felaket Tellallığı İle Değil Moralle Aşılır
TUSKON Sri Lanka Cumhurbaşkanını Ağırladı
Başbakan`dan TUSKON`a Övgü: İhracat Pazarlarımızı Çeşitlendiriyorsunuz
Trabzon GAP'ın Kuzey Kapısı Olur
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sn. Bamir Topi, Tuskon Yönetim Kurulu Heyetini Kabul Etti
7 Bin İş Görüşmesinin İlk Satışı 7 Tır Balıkla Sırbistan'a Yapıldı
HÜRSİAD Kasım Ayı Konuğu: Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanı Girma Biru
KOBİ`ler TUSKON Köprüsünden Avrupa`ya Ulaştı
TUSKON'dan Avrupa'ya 1 Milyar Dolarlık Köprü
Burkina Faso Ticaret Heyeti
Obama, ABD İle Ticaretimizi Artırır
Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Zafer Çağlayan, TUSKON Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Bu Fuar, 'Kriz Var' Diyenlere En Güzel Cevap
TUSKON'un Kriz Anahtarı: İnovasyon
Türk KOBİ'lerinin Yeni Ticaret Üssü: Mozambik
Memduh Boydak Konya’da Tecrübe Paylaşım Toplantısına Katıldı
TÜGİK'in TUSKON Ziyareti
Sivil Toplum Kuruluşlarından Birlik Çağrısı

  Afrika-Türkiye Zirvesi
  Atlanta Ticaret Heyeti Programı
  Türkiye Pasifik Dış Ticaret Köprüsü 2007
Başkanın Mesajı
Temsilciliklerimiz
Yönetim Kurulumuz
Dernek Haberleri
   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Giriş sayfam yap |  Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006-2008 Tasarım ve Programlama