www.tuskon.org | Giriş sayfam yap | Sık kullanılanlar
Devlet Yatırımları Artırılmalı İç Piyasa Canlandırılmalı

Reel sektör temsilcileri dün açıklanan büyüme ve işsizlik rakamlarını değerlendirdi: Devlet yatırımları artırılmalı iç piyasa canlandırılmalı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamları, global krizin Türkiye'deki etkilerinin de başladığını ortaya koydu. Başta inşaat olmak üzere sektörlerdeki büyüme hızları gerilemeye başlarken reel sektör temsilcileri dördüncü çeyrekteki büyüme rakamlarının daha da aşağılarda olacağını, sıfırın üstündeki her rakamın başarı sayılabileceğini belirtti. Reel sektör temsilcilerinin ortak beklentisi, devlet yatırımlarının hayata geçirilerek piyasaya hareket getirilmesi ve istihdamın korunması.
İş dünyasının bazı temsilcilerinin görüşleri şöyle:

TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral: Dünya ile entegre olan Türkiye, global krizin etkilerini yeni hissetmeye başladı. Dördüncü çeyrekte yine aynı ya da daha da artan etki ile bunu, hissedeceğiz. Dördüncü çeyrek büyüme rakamlarının sıfır olacağını tahmin ediyoruz. 2009 yılı, 2008'in son iki çeyreği gibi olur. Yani yılın ilk iki çeyreğindeki rakamları görmemiz pek mümkün olmayacak. Onları ancak 2010'da yakalarız. Tarım ve imalat sanayindeki düşüşler stokların şişmesine bağlı. Şimdi fiyatlar düştü ama stoklar duruyor. Dünyada daha birçok ürünün 1 yıllık stoku var. Petrolde de bu yaşandı. Bu da imalat ve beraberinde diğer sektörlerde daralmayı getirdi, yani beklenen bir durumdu. Görünen tablo ilave tedbirleri zorunlu kılıyor. Bu noktada da devlet yatırımları canlandırılması gerekiyor.

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu: Büyüme rakamı geçen yıl yüzde 14.9 iken bu yıl 0.9. Bu da sektörün 15 küçülmesi anlamına geliyor. 2009 yılından 2 milyon kişinin işsiz kalacağını düşünüyoruz. GSMHnın 700 milyar dolar olduğunu düşünürsek 200 milyar doları inşaattan sağlanıyor. Küçülme rakamıyla birlikte bu katma değer ortadan kalkacak. Dolayısıyla devletin de bir vergi kaybı sözkonusu olacak.

İSO Başkanı Tanıl Küçük: Küçülme beklentilerinin aksine, Türkiye ekonomisinin 2008'in üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 büyüdüğünü söyleyen İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, "Ancak, elde edilen bu sıfır düzeyine yakın mikro büyüme, 2001 yılının son çeyreğinden bu yana, en düşük büyüme oranıdır ve Türkiye ekonomisinin durgunluğa girdiğinin işaretidir" dedi. Küçük, "İmalat sanayi katma değerinde, 2002 ilk çeyrekten sonra ilk defa azalma olmuş ve 26 çeyrektir büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayimiz ilk defa, bu çeyrekte, büyümeye katkı yapamamıştır" diye konuştu. Sanayi katma değerindeki düşüşün ticaret sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade eden Küçük, özel sektör yatırım harcamalarında ve özel tüketim harcamalarında da 2001 sonrası dönemin en yüksek oranlı düşüşlerinin gerçekleştiğini belirtti. Küçük, şöyle devam etti: "Açıklanan verilere göre, işsizlikte de önemli bir artış var. Sanayi sektörü üretimi, dördüncü çeyrek için de olumlu sinyaller vermemekte. Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde, ekonominin seyrindeki olumsuzluk net bir şekilde ortaya çıkmakta. Türkiye ekonomisinde, yedi yıl aradan sonra, göstergeler yeniden alarm konumuna geçmiştir. 2009,2008'den çok daha zor bir yıl olma potansiyelini taşımaktadır. Bu zor yılı aşmak ve ekonomide yeni bir çıkış sürecini başlatabilmek için Türkiye, şimdiye kadarkilerden daha yaratıcı ve sağlam politikalar uygulamak zorunda.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel: Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,5 olarak açıklandı. Bu rakam 2001 yılından bu yana gerçekleşen en düşük büyüme oranı. Özel sektör yatırım harcamalarında meydana gelen yüzde 10'luk azalmayla birlikte hane halkı tüketiminde görünen yavaşlama da ekonomide durgunluğa işaret ediyor. Basit bir ifade ile var olan belirsizlik ortamında özel sektör yatırım yapmıyor, vatandaş para harcamıyor. 2008 yılı üçüncü çeyrekteki kamu yatırım harcamalarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22lik bir artış olmasına rağmen, yüzde 0,5 gibi çok düşük bir büyüme oram ortaya çıkıyor. Bu da var olan krizin özel sektör üzerindeki etkileri hakkında önemli bir ipucu niteliğinde. Krizden en az zararla çıkılabilmesi, para ve maliye politikalarıyla krizin olumsuz etkilerinin azaltılmaya çalışılmasıyla mümkün olabilir. Eğer toplumun çeşitli kesimlerinin krizden çıkabilmek için karşılıklı tavizlerle ortak akıl oluşturması sağlanabilir ve yıllardır sözü edilen reformlar gerçekleştirilebilirse, kriz bir fırsata da dönüştürülmüş olur. Adi önlem alınmazsa gerilim yaşanır.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman: Türkiye ekonomisi ile ilgili son dönemde açıklanan veriler olumsuz sinyal vermeye devam ediyor. TUİK tarafından açıklanan büyüme ve işsizlik verileri, iş dünyasının kaygılarım haklı çıkarır nitelikte. İstihdam kaybının önüne geçebilmek için en azından asgari ücretin üzerindeki vergi yükü kaldırılmalı, vergi oranlan da bir süreliğine de olsa indirilmeli veya ertelenmelidir. Tüm veriler resesyona işaret ediyor, acilen önlem alınmazsa toplumsal gerilim yaşanabilir. Umarız, bu sefer biz değil hükümet haklı çıkar.

Otomotiv Endüstrisi Tanıtım Komitesi (OETK) Başkanı ve Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kabatepe: Daralma oldukça, bu işten endirekt etkilenen de otomotiv oluyor. Üretimdeki hızlı düşüş, önce yan sanayinde daralmaya neden oluyor. Otomotiv, istihdam ve üretime endeksli bir sanayi. O nedenle üretimdeki daralma, çalışan sayısına yansıyor. Tüketici güven endeksi ve ihracat rakamlarıda düşmüş durumda. Otomotivin yüzde 80'i ihracata bağlı. Böyle bir endüstride yılbaşına göre yarı yarıya düşüş karşısında üretimi sürdürmek çok kolay değil. Biz yeni pazarlara girmeye çalışacağız, hükümetin de çarkların dönmesi için iç piyasayı canlandırması lazım.

İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle: Görünen o ki önümüzdeki yıl krizin faturasını pek çok insan işini kaybederek ödeyecek. Bizim yaşadığımızla Ankara'dan görünen herhalde birbirinden farklı. Bu krizi işçi ve işveren kesimi beraber yaşarken, bu konuda hiçbir önlemin alınmadığım görüyoruz. Bugün sular biraz daha durgunken alınmayan önlemler için yarın çok daha geç kalındığına şahit olacağız. Mesela petrol fiyatları 40 dolara gerilediği halde Türkiye'de enerji maliyetlerinde herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Yüzde 80'leri bulan doğalgaz zamları, insanların alelacele kömüre dönmesine yol açtı. Sokaklardaki hava kirliliği muazzam arttı. Geliştik derken, ilkelliğe doğru dönüyoruz. Negatif büyüme işsizliği tetikliyor

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı Necdet Buzbaş: Türkiye'de işsizlik tespiti sağlıklı bir şekilde yapılamıyor. Tarım 2008 yılı içinde negatif bir tablo sergiledi. Buradaki temel problem, kırsal kesimde olan göçten dolayı ortaya çıkan işsizlik rakamıdır. İşsizlik rakamları da göç olayı yüzünden net olarak belirlenemiyor. Bu durumu kırsal kesimdeki tarım sanayi entegrasyonunu artırarak önleyebiliriz. Ayrıca tarım sadece gıdaya hammadde sağlamıyor, büyümenin lokomotifi tekstili de besliyor. Tarımda pozitif bir büyüme olsa, kırsal kesimdeki insan orada işgücü bulup kendini geçindirebilir. Ancak tarım sektöründeki negatif büyüme işsizliği tetikliyor. Yaşanmakta olan krizi reel sektörün hissetmesi 9. aydan soma başlamıştır. Yıl sonu büyüme rakamının yüzde 1.5-2 civarında olacağını zannediyorum.

DÜNYA 16.12.2008

Diğer Haberler
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
Tekstilci kaçıyor mu?
Türkiye’de artık kimse petrol kaçakçılığı yapamayacak
Karadenizli gençler nasıl kurtulur?
BİSİAD Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun Tarafından Açıldı
TUSKON Başkanı Meral: 'Yenilik yapmayan işletmeler ölmeye mahkum'
Türkler 5.8 milyar dolara Etiyopya'yı inşa edecek
`Karadeniz`in sorunları istihdamla çözülür`
'Karadenizli gençlerin sorunu istihdamla aşılır'
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun:`İşsizlik hastalığı, yatırımla tedavi edilir`
Tuncer Kayalar: TUSKON`un Afrika zirvesine katılım artar`
TUSKON, Laos`ta seminer verdi
Kayseri neden farklı ?
Birileri Türkiye'nin Düzenini Bozmak İstiyor
TUSKON'dan işadamlarına 'STK'lara üye olun' çağrısı
Güneydoğu'da terörün tek panzehiri yatırım

   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Giriş sayfam yap |  Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006-2009 Tasarım ve Programlama