www.tuskon.org | Giriş sayfam yap | Sık kullanılanlar
TUSKON'un Türkiye Düzenlediği Sonuç Toplantısı, İş Dünyası Başkanlarını Buluşturdu

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) düzenlediği "Türkiye Sonuç Toplantısı" İstanbul Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Türkiye’nin tüm bölgelerindeki ve illerindeki İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşlarının biraraya gelmesiyle, kendi bölgelerini ve kendi kuruluşlarını temsil etmekte olduğu, bilinçlendirme ve vizyon kazandırma amaçlı “İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Vizyon Geliştirme ve Bilinçlendirme Projesi” kapsamında yapılan toplantıya ülke genelindeki iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve devlet protokolünden katılımlar yoğundu.

Proje çalışmaları kapsamında Türkiye 6 bölge olarak ele alınarak; Güneydoğu Anadolu (Gaziantep), Doğu Anadolu (Erzurum), İç Anadolu (Ankara), Karadeniz (Samsun), Ege (İzmir) ve Marmara (İstanbul) bölgelerinde çalıştay ve sonuç toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantıların sonuçları “Bölge Raporu” haline getirilerek tüm iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Tuskon Başkanı Rızanur Meral, Prof. Dr. Benjamin Barber, Dr. Stephen Maxwell, Prof. Dr. Ömer Çaha, Askon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koca, Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Onanç, Müsiad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Tikad Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, Tügik Yönetim Kurulu Başkanı Hazim Sesli ve Tümsiad Genel Başkan Yardımcısı Halit Kanat’ın yanı sıra bir çok iş adamı ve akademisyen katıldı.

Programın başlangıcında Tuskon’un tanıtım filminin gösterimi gerçekleşti. Açılış konuşmasını Tuskon Başkanı Rızanur Meral gerçekleştirdi. Meral, “Bu toplantının en önemli özelliği, Türkiye çapında yaklaşık iki yüz sivil toplum kuruluşu temsilcisinin fikir, bölge, cinsiyet ayrılığı yapılmaksızın aynı çatı altında toplanıp sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu durumun ve geleceğiyle ilgili analizinin yapılacağı toplantı için bir çatı altında bir araya gelmektir. Sözünü ettiğimiz iş dünyası, sivil toplum kuruluşları vizyon geliştirme toplantısı Tuskon ve Usider’in katkılarıyla yaklaşık 1 yıl önce başladı. Bu projedeki diğer önemli nokta Türkiye’deki birikimleri paylaşmak ve ABD ve İngiltere’deki birikimlerin buraya yansıtılması amacıyla iki uzmanın bizlerle birlikte olmasıdır. Çalışmalarımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.
Projenin, iş dünyasında faaliyet gösteren tüm derneklerin ortak katkılarıyla hayata geçirildiğine dikkat çeken Meral, TUSKON olarak, ASKON, KAGİDER, TİKAD, MÜSİAD, TÜGİK, TÜMSİAD, TÜSİAD, TÜRKONFED gibi Türkiye'nin önde gelen STK'larının yanı sıra birçok bölgesel dernek ve federasyonla da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

ABD’de Sivil Toplum Anlayışı ve İş Dünyası STK’ları konuşmasıyla Eski ABD Başkanı Bill Clinton’un danışmanı Prof. Dr. Benjamin Barber görüşlerini bildirdi. Barber, Bugün İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları ve TUSKON'un üyeleri ile beraber olmak benim için büyük bir onurdur” dedi.Dünya genelinde karşılaştığımız sorunlardan ve sivil toplum kuruluşlarından bahsetmek istediğini belirten Barber, İş hayatında ve siyasette birçok sorunla karşı karşıya geliyoruz, terörizm, soykırım gibi tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar tek başına çözülemez. Bu sorunları ya biraraya gelip çözeriz ya da hiç çözemeyiz. Sivil toplum örgütlerinin yalnızca iş hayatını iyileştirmek için değil, sınırları aşmak için kuruluşlar olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışan üyeler din, siyaset, sanat, vb. konularda bir araya gelir ve sivil toplum örgütleri sadece özgür bir toplumda var olabilir. İş hayatında etkin olmak için sivil toplumun da etkin bir üyesi olmanız gerekir. Amerika'daki demokrasi anlayışı sivil toplum örgütlerinde görülebilir. Sivil toplum örgütleri devletin tepeden oluşturduğu örgütler değildir, aksine bu örgütler temelden ve bireyler tarafından oluşturulup ortak çabayla yükseltilir. Sivil toplum örgütleri yalnızca ortak ihtiyaçlar ve istekler için bir ortam oluşturmaz, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk duygusu da aşılar. Türkiye'nin Orta Doğu'da büyük bir güç olmasının en önemli sebeplerinden biri olgun bir demokrasi anlayışı sergilemiş olmasıdır ve bu demokrasi anlayışında laik kuruluşlar ve farklı düşünceyi savunan partiler bir arada varolabilmektedir. Sivil toplum örgütleri çatışmayı önlemeye yardımcı olur. Kürt, Ermeni veya laik olabilirsin, ama yine de beraber çalışabilirsin. Biri Ankaralı olabilir, biri Güney Doğu'dan gelmiş olabilir, özgür bir ülkede farklı kimlikler farklı düşünceler aynı ortamda bulunabilir. Sivil toplum örgütleri sadece iş için değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceği ve demokratik sistemi için de gereklidir. Demokrasi farklı insanların, farklı anlayışların aynı çatı altında birarada yaşaması anlamına gelir” dedi.
Benjamin Barber, TUSKON’un Türkiye'nin küresel anlamda gerçekleştirdiği ticarete ve Türkiye'nin demokrasisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Karşılaştığımız suç oranının, terörizm, küresel ısınma gibi sorunların sadece bir ülkeyi ya da bir bölgeyi değil, tüm dünyayı ilgilendirdiğini, bu sebeple sivil toplum kuruluşlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Sonuç Raporu’nu paylaşmak üzere Prof. Dr. Ömer Çaha, “Araştırmamızın iki temel amacı var. Birinci amacımız iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarının yapısal sorunlarını iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının gözüyle tespit etmekti. İkinci amacımız ise iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının gözüyle her bölgenin, her ilin, her ilçenin ekonomik, kültürel, sosyal alandaki her türlü sorunlarını tespit etmek ve buna ilişkin önerilerini toparlamaktı. Çalışmamız tüm Türkiye’yi kapsamıştır” dedi.

Derneklerin sorunlarına değinen Çaha, “Bizim raporumuzda iş dünyası derneklerinin esas itibariyle bu konuda çok dikkate değer bir performans baz alanları sergiledikleri ama baz alanları performanslarının zayıf olduğu görülmektedir. Bu konudaki yetersizliklerde ayrıntılı bir şekilde raporlarımızda yer almıştır. Ben iş dünyası derneklerinin daha iyi anlamda performans sergilemelerini diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan da rapor için TUSKON ve emeği geçenlere teşekkür etti. STK yöneticilerinin temsil ettikleri kesimlerin görüşlerini ilgililere iletme mecburiyeti bulunduğunu ifade eden Çağlayan, ''Söylemezseniz görevinizi eksik yapmış olursunuz. Bu dönem, özel-kamu diyalogunun en fazla geliştiği, dikkate alındığı bir dönem olmuştur. Onun için böylesi bir dönemde sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları getirip gündeme koymanız gerekiyor. Bizim de sizden beklentimiz budur. Ben alanımdaki bütün sektörel kuruluşlardan, odalardan, esnaf ve sanatkar kuruluşlarından bu beklenti içindeyim.'' ifadelerini kullandı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ise, "Kriz ortamı olsa da olmasa da Türkiye'nin gelişim ve değişiminde en kritik ifadenin, en kritik yapısal reformun önce kendimize, sonra birbirimize güvenmek ve girişim duygularını güçlendirmek olarak ifade ettiğimizde özel ve kamu sektörünün can alıcı hayati bir işbirliğinin kaçınılmaz olduğudur." dedi.

Bakan Ekren, özel sektörle birlikte yeni bir yönetişim modelini uygulamaya koyacaklarını ifade ederek, ''Kamu sektörü bakımından mali kural ve kayıt dışılıkta mutlaka bu yol bir adım atmak istiyoruz. Hem mali kuralda hem de kayıt dışılığın azaltılmasında iş dünyası ve STK'lar en önemli partnerimiz olacak.'' diye konuştu.
Raporda yer yer ekonomik analizlere de yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin tüm illerinde yatırıma dönüştürülebilecek önemli yatırım alanları bulunuyor. Bu yatırım alanlarının sanayiden ticarete tarımdan hayvancılığa, turizmden tarih ve kültüre kadar uzanan geniş alanlara yayıldığı vurgulandı. Raporda, iş dünyasına bu noktada önemli görevler düştüğü belirtildi.

İstanbul Haber Ajansı


Diğer Haberler
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 
Çin Halk Cumhuriyeti Jilin Eyaleti Yetkililerinin TUSKON’u Ziyareti
Teksas Eyalet Senatörü Rodney Ellis, TUSKON Genel Merkez’ini Ziyaret Etti
Rusya Federasyonu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Komitesi İle TUSKON Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Paraguay'lı İşadamlarının TUSKON Ziyareti
Venezuela Heyetinin TUSKON Ziyareti
Küba Cumhuriyeti’nden İşadamları TUSKON’a ziyaret gerçekleştirdi
Şili-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması, İkili Ekonomik ve Ticari İlişkiler için Fırsatlar Semineri
Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, TUSKON Genel Merkez’ini Ziyaret Etti
Pakistan İşadamları TUSKON’da
Tunus Büyükelçisi TUSKON Ziyareti
Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi TUSKON'u Ziyaret Etti
Kırgızistan Başbakanı, TUSKON'un Düzenlediği Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna Katıldı
Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ziyareti
Zanzibar’da Yatırım İmkânları Semineri
TUSKON’un Düzenlediği BM LDC Konferansı Gala Yemeğinde Konuşan Babacan: 44 Milyon Kişi Açlık Sınırı Altında

   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Giriş sayfam yap |  Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006-2009 Tasarım ve Programlama