www.tuskon.org |  |
Âî Ãëàâå «TUSKON»

İGİD, Sırplara Türk Ürünlerini Tanıtacak

İGİD'in konuğu olarak geldikleri İzmir'e hayran kalan Sırp iş adamları, 50 milyar dolara varan Sırp pazarından İzmirli iş adamlarının da pay alması gerektiğini söylediler . 

SIRBISTAN'dan gelen 17 kişilik iş adamı heyetini İzmir'de ağırlayan İGİD (İzmir Genç İş Adamları Derneği) üyelerinin dikkatini Balkanlar'ın 50 milyar dolarlık dev pazarına çekmeyi hedefliyor. Balkan coğrafyasının Türk iş adamlarının geleneksel pazarlarından olduğu halde Sırbistan'ın istisna kaldığını belirten İGİD Başkanı Mehmet Timuroğlu, İtalyan ve Çin malları arasında seçeneksiz kalan Sırplara, Türk ürünlerini daha yakından tanıtacaklarını dile getirdi. TUSKON (Türkiye Sanayici ve İş Adamları Konfederasyonu) tarafından düzenlenen Türkiye-Doğu ve Orta Avrupa Dış Ticaret Köprüsüne katıldıktan sonra İGİD 'in konuğu olarak geldikleri İzmir'de Sırp iş adamları, tarihi kent merkezi ve ardından bazı üretim tesislerini ziyaret ettiler. İzmir'in üretim gücünü beklentilerinin çok üzerinde bulduklarını dile getirerek iki ülke ticaretinin, potansiyelin çok gerisinde az olduğunu belirttiler. Heyetteki iş adamlarından Miroslav Mıhaylov ve Duşan Şeşum; konut, dayanıklı tüketim malları mobilya, yapı malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda sektörde ortak iş imkanı olduğunu hatırlatarak şu düşünceleri dile getirdiler." Sırbistan'da büyük konut ihtiyacı var. Konut arzı talebin çok gerisinde olduğu için fiyatlar hem yüksek hem de parası peşin alınan konutlar birkaç yıl sonra teslim ediliyor. Yapı malzemelerinde İtalyan ürünlerinin tekeli var. Türk ürünlerinin kalitesi yüksek fiyatlı İtalyan ürünlerinin gerisinde değil üstelik ucuz. Yani İzmirli iş adamları gelirlerse rekabette sorun yaşamazlar. Mobilyada da İzmirli üreticilerin gücünü biliyoruz. Sırbistan'da inşaat da olduğu gibi en basit mobilya ürünlerinde dahi peşin ve aylar sonra teslim şartı ile satışlar yapılıyor.

Sırp heyetinde bulunan gazeteci Milica Lezayiç ise uzun savaş yılları boyunca Türklerin taraf olarak algılandığını ve Sırp kamuoyunda olumsuz değerlendirdiğim anlatarak bu imajın değişmesi için Türk iş adamlarına görev düştüğüne değindi, İzmir'de gördükleri konukseverliği ülkelerinde anlatacaklarını belirten Lezayiç önyargı duvarlarının aşılması ile iki ülkenin sıcak ilişkiler kurabileceğini ifade etti. Son yıllarda yaşanan politik gelişmeler ile iki üke ilişkilerinde gerginliklerin oluştuğunu hatırlatan İGİD Başkanı Mehmet Timuroğlu, Sırp iş adamlarını İzmir'de ağırlayarak en azından iş adamları arasında buzları eritmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sağlıklı ekonomilerde dış ticaretin en az yarısının komşu ülkeler ile yapıldığını dikkat çeken Timuroğlu, komşu coğrafya Balkanların güçlü ülkesi Sırbistan ile özellikle ekonomide daha sıkı ilişki kurulmasının gerekliliği üzerinde durdu.

İGİD Başkanı;" Sırp konuklarımızı üyelerimizin tesislerine götürdük. Ürün numuneleri ve teklifler verildi. İzmir'in bu ülkeye yakınlığı ve geniş hinterlandı ile birlikte üretim gücü Sırbistan'ı pazar olarak cazip kılıyor. Yüksek gümrük vergileri Türk ürünlerinin rekabetini güçleştiriyordu. Ancak yeni düzenlemeler ile göre duvarları da esnetildi. İhtiyacının yüzde 85'ıni ithalat ile karşılayan bir ülkeye kayıtsız kalamayız" şeklinde konuştu.

HABER EKSPRES 24.11.2008

Äğóãèå Íîâîñòè

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ  |  Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006-2008 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå