www.tuskon.org | Make my home page | Add favorites
TUSKON on the Press

Çek Yasası Acilen Düzenlenmelidir

Hür Sanayici ve İş adamları Derneği(HÜRSİAD)Başkanı Mehmet Taşdemir; “Çek Yasası acilen düzenlenmelidir bu yasayla ticaret olmaz! Unutmayalım ki, Türkiye’de himayeyi hak edenler kötü niyetliler değil, iyi niyetli ve dürüst olanlardır.”

Hür Sanayici ve İş adamları Derneği(HÜRSİAD)Başkanı Mehmet Taşdemir yaptığı yazılı açıklamada: “Piyasalarda durgunluk emarelerinin görüldüğü bu dönemde, Çek Yasası’nın ele alınarak, alıcı ve satıcılar arasında güveni artırmaya ve ticareti genişletmeye yarayacak şekilde tekrar düzenlenmesi gerekir.

Taşdemir, “Çek alan ve veren bakımından nakit para hükmündedir.Çekle ilgili hatalara, bir önceki iktidar tarafından hazırlanıp, son iktidar döneminin hemen başında aceleyle Meclis’ten geçirilen 8/2/2003 tarih, 4814 sayılı yasa ile devlet de iştirak etmiştir. Çünkü, eski 3167 sayılı yasa, çekini ödemeyen keşideciyi hapse mahkum ederken halen yürürlükteki 4814 sayılı yasada bu hüküm, para cezasına dönmüştür. Böylece, çek keşidecisi (borçlusu) için en büyük caydırıcılık unsuru ortadan kalktı. Bu yetmezmiş gibi, aynı yasayla keşideci, kaybettiği veya rızası hilafına elinden çıktığı gerekçesiyle bankaya tevdi ettiği çekin ödenmesini engelleyebiliyor. Bankalar bu yöndeki müşteri talimatlarına uymak zorundadır.Dolayısıyla da, vade taşımaz, sağ üst köşeye konulan tarih kesinlikle vade olmayıp, çekin düzenlendiği (keşide edildiği) tarihi gösterir ve bu tarih 10 günlük ibraz süresinin hesap edilmesini sağlar. Hal böyle iken, iş hayatında vadeli mal alanlar, satıcılara verdikleri çeklerin üzerine, her iki tarafça vade olarak kabul edilen tarihler koyuyorlar.Taşdemir,Çekle ilgili böylesine hatalı ve çarpık uygulamanın bu kadar yaygınlaşmasında bankalar başlıca rolü oynuyor. Şöyle ki; bankalar güya vadeli olan çekleri bonoymuş gibi kredi konusu yapıyor ve bu yanlış uygulamadan vazgeçmiyorlar. Ancak, bankalar işine geldiği zaman çekte vade olmadığını çok iyi hatırlıyor. Son zamanlarda, kredi teminatı olarak müşterilerin tevdi ettiği vadeli çekler, bankaca vadesinden önce tahsil edilmekte ve böylece krediler vadesinden önce tasfiye edilmektedir. Ama, bu arada çekleri tahsil edilen müşterinin kendi müşterileriyle, yani çek borçlularıyla olan ilişkisinin ne hale geldiği bankanın umurunda olmuyor,kötü niyetli çek borçluları yükümlülükten kaçınmak için, çekin ödenmesini iki satır yazıyla men ediyorlar. Böylece borçlu kimse, adeta hem savcı hem hâkim konumuna gelmekte ve tabii ki kendi lehine karar vererek borçlusu olduğu çekin ödenmesini veya arka yüzüne karşılıksız meşruhatının yazılmasını engelleyebilmektedir. Bankaların men talimatını yerine getirmesi için bir karakol zaptı istemesi bile yasada gerekli görülmemiş. Buna karşılık, çek alacaklısı savcılık kanalıyla mahkemeye giderek alacağını ispatlamak zorundadır. Savcılar işlem yapmak için, karakoldan bu konuda tutanak gelmesini şart koşmakta, karakol da tutanağı yazmak için bankadan evrakın gelmesini beklemektedir. Her şey tamam olsa da, savcılarımızın genellikle takipsizlik kararı verdiklerini öğreniyoruz. Kaldı ki, mahkeme kararlarının kaç senede çıkabildiğini hepimiz biliyoruz.Bundan dolayı bu çek yasasıyla ticaret olmaz iş dünyası olarak umarız hükümet bu yasayı düzenler ve piyasanın rahatlamasını sağlar.”dedi.

Other News
Economic Briefs
Results of the Presentation of Krasnodar...
Consequences for Interrupting EU Process...
Tuzmen's Warnings About 'Cheap' Currency...
African Horizons
A Bridge to Africa

  Turkiye - Mid/Eastern Europe Foreign Trade Br...
  Afirica-Turkey Summit
  TUSKON, 1st General Board Meeting
Director's Message
Offices
Management Board
TUSKON on the Press
   Wishes |  Site Map |  Banner Make my home page |  Home   
All Rights Reserved © 2006-2008 Design and Programming