Âî Ãëàâå «TUSKON»

ÜNİŞAD, Türkiye - Avrasya Dış Ticaret Köprüsü 2' Konulu Programa Katılacak

Samsun Ünye İşadamları Derneği (ÜNİŞAD) Başkanı Ahmet Durak, TUSKON tarafından 'Türkiye -Avrasya Dış Ticaret Köprüsü 2' adlı İstanbul'da 4- 5 Aralık 2007 tarihlerinde düzenlenecek programa katılacaklarını açıkladı.


Samsun Ünye İşadamları Derneği (ÜNİŞAD) Başkanı Ahmet Durak, TUSKON tarafından 'Türkiye -Avrasya Dış Ticaret Köprüsü 2' adlı İstanbul'da 4- 5 Aralık 2007 tarihlerinde düzenlenecek programa katılacaklarını açıkladı. Durak, Ünye'nin Avrasya pazarına açılmasında bir kapı görevini görecek bu programdan yeni iş anlaşmaları ve yatırım anlaşmaları ile çıkıp yeni ekonomik kaynaklar ve istihdam alanları oluşturmayı düşündüklerini belirtti.


Avrasya ülkeleri ile ekonomik ilişkilere büyük önem veren TUSKON, ihracat, ithalat, imalat ve distribütörlük gibi ticari açılımların geliştirilmesi amacıyla 4- 5 Aralık 2007 tarihlerinde 'Türkiye - Avrasya Dış Ticaret Köprüsü 2' programını organize ediyor. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Wow Conventıon Center'da gerçekleştirilecek program çerçevesinde özellikle geçen sene olduğu gibi ikili iş görüşmelerinin yapılması hedefleniyor. Avrasya bölgesinde yer alan Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 500 iş adamının davet edilerek 1200 Türk işadamı ile ikili iş görüşmeler yapması hedefleniyor.

Türkiye- Avrasya Dış Ticaret Köprüsü-2 programı kapsamında ilgili ülkelerden bakan, üst düzey bürokrat ve etkin gazetecilerden oluşan toplam 72 kişilik bir protokol heyetinin de ağırlanacağı belirtiliyor. ÜNİŞAD, bu programa Ünyeli işadamları ile katılarak iki tarafın girişimcilerini bir araya getirmeyi ve ticarette değerlendirecek yeni bir zemin oluşturmayı hedefliyor. (Cihan Haber Ajansı) 13.11.2007 16:08 [1089264

Äğóãèå Íîâîñòè

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå