Âî Ãëàâå «TUSKON»

KASİAD'ın Yeni Başkanı Osman Yavuz

Kocaeli Aktif Snaayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı. Kurul sonucundan yeni başkan Osman Yavuz oldu.

Kocaeli Aktif Snaayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı. Kurul sonucundan yeni başkan Osman Yavuz oldu.

Kocaeli sanayisinin gelişmesine verdiği katkı ile bilinen KASİAD, aynı zamanda Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'na (TUSKON) bağlı. TUSKON'un genel kurul toplantılarını iki yılda bir Kasım ayı içinde yapması nedeniyle KASİAD'da olağanüstü genel kurul yaparak, genel kurulları bu tarihte yapmasına karar verdi. Olağanüstü genel kurulda yönetim değişikliğine de gidildi.

KASİAD binasında yapılan toplantıda iki dönem başkanlık yapan Mustafa Çalışkan, görevini Osman Yavuz'a devretti. Yavuz ile beraber yönetimde Bünyamin Dal, Murat Çakmak, İslam Kadınçeşme, Ramazan Baştürk, Mustafa Çoban, Aydın Sarıoğlu ve Kıvanç Acar yer aldı. Görevi devreden Çalışkan yaptığı veda konuşmasında, yeni yönetime başarılar diledi. Yeni yönetimin her zaman yanında olacağını belirten Çalışkan, arkadaşlarının KASİAD'ı daha iyi yerlere taşıyacağına olan inancını belirterek, şimdiye kadar yaptıkları hizmetleri ve programları aktardı. Görevi devr alan Yavuz ise, derneğin 9 yıldır Kocaeli'nin ticaret hayatına getirdiği renk ve bölge ekonomisine yüklediği misyonu aktardı. Yavuz, "Bugün derneğimiz, her geçen gün artan kurumsallık ve imajıyla özgür bir yer kazanmış olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile bu süreçte üstün fedakarlık ve gayretleriyle emeği geçen tüm üyelerimize, bu gün kadar görev yapan yönetim kurullarına, yönetim kurulu başkanların, denetim kurulu üyelerine teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin son beş yıldaki ekonomik seyrine de değinen Osman Yavuz, AB sürecinde uygulanan ekonomik program, kamunun ekonomideki payını azaltan yapısal reformlar ve dalgalı kur ülke ekonomisini daha duyarlı hale getirdiğini söyledi. Yavuz şöyle konuştu: "Türkiye'nin AB'ye katılım çabası ile birlikte IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının 2008 yılında devam edecek olması ekonomideki hızlanma beklentilerini artırmaktadır. Bunun yanında değerlenen TL, artan cari açık, kronik işsizlik ve faiz oranlarındaki yüksekliğe bağlı olarak ortaya çıkan olumsuzluklar ise siyasi istikrara bağlı olarak zaman içerisinde çözüm bekleyen konular arasında yer almaktadır. Ekonomideki her zaman var olması muhtemel koşuların aşılmasında KASİAD ginbi aktif ekonomik aktörlerin karşılıklı dayanışmasının esas olacağını düşünüyoruz."

Yeni yönetiminin oy birliği ile kabul etmesinden sonra yeni başkan Yavuz, önceki başkan Çalışkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. (Cihan Haber Ajansı)

Äğóãèå Íîâîñòè

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå