Âî Ãëàâå «TUSKON»

USİAD Başkanı Kuvvet: "İşsizliği Çözmek için Projeler Üretececeğiz"

Uşak Sanayici İşadamları Derneği (USİAD) olağan kongresi yapıldı. Tek listeyle aday olan USİAD Başkanı Mustafa Kuvvet, oybirliğiyle tekrar seçildi.

104 üyesi bulunan USİAD'ın olağan kongresine katılan 90 üyenin tamamının oyunu alan Kuvvet, işsizliğe çare bulmak için projeler üreteceğini kaydetti. Göreve geldikten sonra Türkiye'deki makroekonomik dengelere yön veren Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) kurucu üyeliğini yaptıklarını belirten Mustafa Kuvvet, şu anda konfederasyonun çeşitli ülkelerden işadamlarını getirerek birebir iş bağlantısı ve iş görüşmesi yaptırdığını ifade etti. Yeni yönetim kurulunun hedefinin önceki dönemlerde olduğu gibi USİAD'ı büyütmek, Türkiye'nin en etkili sivil toplum örgütlerinden biri yapmak olduğunu belirten Kuvvet, yönetimin her biri alanında başarılı kişilerden oluştuğunu dile getirdi.


Görev yapacağı iki yıl süresince USİAD'ı belli konularda referans bir sivil toplum kuruluşu olarak konumlamaya çalışacağını kaydeden Başkan Kuvvet, Türkiye'nin en önemli sıkıntısı olan işsizliğe dikkat çekmeye ve çözümüne yönelik projelere katkıda bulunmaya çalışacaklarını belirtti. USİAD Başkanı, "AB müzakere sürecinde üyelerimizi bu yolda kendilerini neler beklediği, işlerinde ne gibi değişiklik ve düzenlemelere gitmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde çeşitli eğitim, seminer, konferans, gezi gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Son dönemde genel seçim sebebiyle ortaya çıkan gevşemenin 2008 yılındaki muhtemel bir yerel seçim için tekrarlanmamasını istiyoruz.Cari açığı azaltıcı önlemlerin ve son günlerde bahsedilen mikro reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir. USİAD olarak üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerini takip edeceğiz." dedi. Kongrede ayrıca önceki yönetimde olup da yeniden seçilemeyen üyelere teşekkür plaketi verildi.

USİAD'ın yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Asiller Mustafa Kuvvet, Ali Yıldırım, Christophe Wanderbauwhede, Cumhur Mert, Halil İbrahim Saçlı, Hasan Yıldırım, Hüseyin Bilgin, Hüseyin Salıcı, Hüseyin Tanış, Hüsnü Çakın, Mehmet Demirhindi, Mehmet Sesli, Mesut Çelik, Mustafa Günalp ve Zeki Ercel. Yedek liste Barış Altınordu, Osman Çalıkuşu, Ahmet Ali Dinç, Mehmet Uludağ ve Okan Metin. (Cihan Haber Ajansı) 24.11.2007

Äğóãèå Íîâîñòè

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå