Âî Ãëàâå «TUSKON»

Tayvan Büyükelçisi Kuo-Hsing Liu Kırşehir'i Ziyaret Etti

Tayvan Büyükelçisi Kuo-Hsing Liu, Kırşehir Valiliği'nin davetlisi olarak yanındaki bir grup heyetle Kırşehir'e geldi.

Geziye, Vali'yi ziyaret ile başlayan heyet, Kırşehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Kırşehir Ahi İşadamları Derneği (KAHİAD)'ni ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke ve Kırşehir'le ilgili ticari işbirliği üzerinde duruldu. KAHİAD ziyaretinde Büyükelçinin yanında ticari heyeti ile Türk-Tayvan İş Konsey Başkanı İbrahim Güder ve TSO Başkanı Mehmet Çopuroğlu da yeraldı.

Haber:  Tayvan Büyükelçisi Kuo - Hsing Liu Kırşehir'i Ziyaret Etti

KAHİAD Başkanı Murat Baran, konuyla ilgili çıklamasında, Kırşehir'in ticaret potansiyeli ve dernek hakkında bilgi verdi, ardından KAHİAD'ın bağlı bulunduğu Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)'un düzenlediği Dış Ticaret Köprüleri ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.

Türk-Tayvan İş Konsey Başkanı İbrahim Güder, Anadolu'daki derneklerin üyelerine rehberlik yaptıklarını ifade ederek, "Bu derneklerin TUSKON çatısı altında toplanarak üyelerini ulusal ve uluslararası ticarete açtıklarını gördük. Biz de Tayvan'la Türkiye arasında ticaret köprüsü oluşturmak için KAHİAD'la beraber hareket edeceğiz" dedi.

Daha sonra Büyükelçi Kuo-Hsing Liu söz aldı. Gördüğü misafirperverliğe teşekkür eden LİU, iki ülke uzak olsa da benzer yönleri olduğunu ifade ederek, TUSKON'un Uzak Doğu-Türk Ticaret Köprüsüne 200 kişilik iş adamıyla katılacaklarına söz verdi.

Başkan Baran, Büyükelçi'ye Ahilik Prensipleri isimli bir kitap ve vazo hediye etti. (Cihan Haber Ajansı)

Äğóãèå Íîâîñòè

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå