porno
TUSKON | HAD SEMNER DTM Yurtd naat Sektr Destekleri
   www.tuskon.org |  |
HAD SEMNER DTM Yurtd naat Sektr Destekleri

21 Austos Perembe 15:00 -17:00

HAD SEMNER SALONU

  

 21 Austos 2008 Perembe günü düzenleyeceimiz seminere,

 

Tataristan Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilci Yardmcs Haydar Gaigullin Bey,

Tataristan’daki yatrm ve i imkânlarndan bizleri bilgilendirmek üzere programmza katlacaklardr.

 

Ayrntl bilgi için:

Recep Dönmez   

D Ticaret  Koordinatörü

Telefon: (212) 368 86 86(PBX)

Faks: (212) 368 86 90

E-mail: info@ishad.org.tr

          

Как Стать Членом TUSKON ?
Началась Публикация Tеста TUSKON TRADE

    |   |   |     
2006-2012