Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı: Yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı 300'ü bulacak

İstanbul'da mayıs ayında Türk İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun (TUSKON) düzenlediği Türk-Afrika Dış Ticaret Programı'nda EBA üyelerini ağırlayan İŞHAD, bunun mukabili olarak Türkiye'nin önde gelen 22 firmasıyla Mısırlı sanayici ve işadamlarını Kahire ve İskenderiye'de bir araya getirdi. İkili görüşmeler öncesi düzenlenen toplantıya katılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şafak Göktürk, İŞHAD'ın Türkiye'nin artan ticaretinde büyük bir rol oynayan önemli bir kurum olduğunu söyledi. EBA'nın başkanı Gazarin de toplantıdaki konuşmasında, daha fazla Türk işadamının Mısır'a gelmesini beklediklerini, Türkler için her türlü ortamın oluşturulduğunu belirtti. Türkler için sanayi bölgelerinde büyük alanlar ayrıldığına işaret eden Gazarin, ticaretin daha kalıcı olabilmesi için ortak girişimlerin daha da artması ve bu sanayi bölgelerine akışın daha da canlı olması gerektiğinin altını çizdi. Zaman'a yaptığı açıklamada da Gazarin, yatırım yapmak isteyen ülkeler arasında en fazla Türkiye'nin gözetildiğini, bu amaçla 6 Ekim ve 10 Ramaz bölgelerindeki sanayi bölgelerinde 2'şer milyon metrekarelik alanın Türk işadamlarına tahsis edildiğini söyledi. Mısırlı bir işadamının, Türkiye ile ticaret yapmakta karşılaştıkları en büyük sorunun dil olduğunu, bu yüzden Türkiye ile yaptığı ticaretin bir kısmını başka ülkelere kaydırdığını söylemesine Gazarin, tek çözümün Mısır'da bir Türk okulunun açılması olduğunu söyleyerek cevap verdi. Bu yönde kendilerine çok sayıda yardım talebinin ulaştığını ifade eden Gazarin, Türk işadamlarının Mısır'da eğitim veren bir okulu hizmete açmalarını istedi. Gazarin, aynı şekilde Mısır'ın da Arapça eğitim veren bir okulu Türkiye'de açmasının büyük yararlar sağlayacağına değindi.

İŞHAD'a bağlı işadamları Kahire'de 50, İskenderiye'de de 80'den fazla firma temsilcisiyle bir araya gelerek ikili iş görüşmesinde bulundu. İŞHAD Genel Sekreteri Oğuzhan Dirican, Türkiye'den Mısır'a çok ciddi bir ilgi olduğunu, bu gezilerinin amacının da artan ilgiye cevap niteliği taşıdığını belirtti.

Yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı 300'ü bulacak

Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Raşit Muhammed Raşit, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaretin büyük bir sıçrama yaptığını, ülkesine yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısının yakın zamanda 150'den 300'e çıkacağını söyledi. Ahram gazetesinin manşetten verdiği habere göre Raşit, Kurban Bayramı'ndan sonra 6 Ekim kentinde açılışı yapılacak olan yeni Sanayi Bölgesi ile Mısır, Türk yatırımcılar için daha da cazip hale geleceğini kaydetti. Mısır yabancı yatırımcılar içinde sadece Türklere sanayi bölgesi işletme hakkı verdi. 6 Ekim Sanayi Bölgesi'nden başka, daha önce de 10 Ramazan Bölgesi'nde Türk şirketlerine 2 milyon metrekarelik bir sanayi bölgesi verilmişti. Önümüzdeki günlerde Çinlilere de bir sanayi bölgesi verilmesi gündemde.

Bakan Raşit, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar doları geçtiğini belirterek, bunda geçtiğimiz mart ayında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin büyük bir etkisi olduğunu ifade ediyor. Türk şirketlerinin, ABD'ye gümrüksüz mal ihracatını mümkün kılan Nitelikli Sanayi Bölgeleri'nin (QUIZ) açılmasından sonra Mısır'a daha fazla ilgi gösterdiklerini de belirten Raşit, Amerika'ya yıllık ihracatları 10 milyar doları bulan Türk tekstil ve hazır giyim şirketlerinin Mısır'a ilgi gösteren şirketlerin başında geldiğinin de altını çiziyor. İstanbul'da yapılan İslam Konferansı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i temsilen katılan Raşit ayrıca önümüzdeki yıl mayıs ayında Şarm el Şeyh'te yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Mübarek'in davetini de sundu. Türk şirketlerinin tekstil dışında enerji ve otomotiv alanlarında da Mısır'a yatırım yapmak istediklerinin altını çizen bakan, önümüzdeki günlerde bu şirketlerin Mısır'a gelerek görüşmelerde bulunacaklarını ifade etti. Raşit, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye ve Katar arasında gümrük muafiyetlerini öngören bir mutabakat da imzalandığını belirtti.

Türkiye ile ticaretin gelişmesi için Mısır'da da okul açın

Son yıllarda ticari ilişkilerin hız kazandığı Mısır'da iş dünyası da Türk okulları için açık davette bulundu. İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) üyelerini ağırlayan Mısır İşadamları Derneği (EBA) Başkanı Adil Gazarin, ekonomik ilişkilerin gelişmesi için Türk müteşebbislerin Mısır'da okul açmalarını istedi.

Mısır İşadamları Derneği Başkanı Gazarin, ülkesindeki iki sanayi bölgesinde 2'şer milyon metrekarelik alanın Türk işadamlarına tahsis edildiğini söyledi.  Türkiye ile dünya arasında dostluk köprüleri kuran Türk okulları, ekonomi alanında da önemli işbirliği fırsatları sunuyor.

Cumali Önal
18 Kasım 2007, Pazar

Äğóãèå Íîâîñòè
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

  Внешнеторговый Mост Турция-Тихий Oкеан
  Внешнеторговый Mост Турция-Евразия
  Внешнеторговый Mост Турция-Африка
Ñîîáùåíèå Ïğåçèäåíòà
Íàøè Ïğåäñòàâèòåëüñòâà
Íàø Ñîâåò Ïğàâëåíèÿ
Âî Ãëàâå «TUSKON»
   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå