www.tuskon.org |  |
Avrasya'lı İşadamlarıyla Ticaret Fırsatı

Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (GÜNSİAF) Yönetim Kumlu Başkanı Cahit Erbalcı, Avrasya bölgesinin sahip olduğu ekonomik potansiyel nedeniyle dünyanın yükselen ekonomik güçlerinden birine dönüştüğünü belirterek, "l,2 trilyon dolarlık toplam milli gelir ve 700 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Avrasya ülkeleriyle iş tabanını geliştirme arzusundayız" dedi.

Erbalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya ülkeleri ile ekononıikilişkilere büyük önem veren Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun (TUSKON) ihracat, ithalat, imalat ve distribütörlük gibi ticari açılımların geliştirilmesi amacıyla 4-5 Aralık 2007 tarihlerinde "Türkiye-Avrasya Dış Ticaret Köprüsü 2" programını uygulayacağını belirtti. Programın Güneydoğu organizasyonunun GÜNSÎAF tarafından yürütüldüğünü ifade eden Erbalcı, "Programa Güneydoğu'dan 80 işadamı katılıyor" dedi. İstanbul'daki program çerçevesinde özellikle ikili iş görüşmelerinin yapılmasının hedeflendiğini anlatan Cahit Erbalcı, şöyle devam etti: "Avrasya bölgesinde yer alan 12 ülkeden Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, Kaza kistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan'dan davet edilen 500 işadamının, bin 200 Türk işadamı ile ikili iş görüşmeleri yapması hedefleniyor. Türkiye-Avrasya Dış Ticaret Köprüsü 2 programı kapsamında ilgili ülkelerden bakan, üst düzey bürokrat ve etkin gazetecilerden oluşan toplam 72 kişilik bir protokol heyeti de ağırlanacak."

Cahit Erbalcı, Doğu Avrupa'dan Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan geniş Avrasya bölgesinin, sahip olduğu ekonomik potansiyel nedeniyle dünyanın yükselen ekonomik güçlerinden birine dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yaklaşık 23 milyon kilometrekarelik alana yayılan bölgede 350 milyona yakın nüfus, 1,2 trilyon dolarlık toplam milli gelir ve 700 milyar dolarlık ticaret hacmi söz konusu. Aynca bölge, petrol ve doğal gazağırlıklı doğal kaynaklarıyla güçlü bir ekonomik potansiyele sahip. Türkiye ise Avrupa Birliği süreci, hızlandırılan özelleştirme çalışmalan ve yapısal reformlarla bugün dünyanın en çarpıcı büyüme rakamlannı açıklayan ülkelerinin arasında bulunuyor. Ülkemiz 180 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle de dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alıyor. İhracatının yüzde 90'ını sanayi ürünlerinin oluşturduğu ülkemizin özellikle tekstil, otomotiv, makine, demir çelik, gıda sektörleri ve müteahhitlik hizmetlerinde gelişmiş bir yapısı ve uluslararası tecrübesi var. Dünyanın pek çok ülkesiyle ticari ilişkilerini genişleten Türkiye, şimdi Avrasya ülkeleriyle de iş tabanını geliştirme arzusunda. Bugün Türk şirketlerinin Avrasya ülkelerinde 8 milyar dolan aşan doğrudan yatınım söz konusu. Türk müteahhitleri bölgede değeri 35 milyar dolara ulaşan bin 700'den  fazla projeyi de yürütüyor." GÜNSÎAF Başkanı Erbalcı, İstanbul'daki programa katılacak Ukraynalı 21 iş adamının, Gaziantep'e de geleceğini bildirdi.
 (AA)

Äğóãèå Íîâîñòè
Вице-президент РСПП А.В.Мурычев встретился с представителями TUSKON
Деловой форум, чтобы повысить Турецкo-Российский
Заседание Российско-Турецкого Делового Совета
Краснодарский край-Турция: сближая народ
Деятельность Российско-Турецкого Делово
Бизнес-мост: Казахстан-Турция
Турецкое «российское лобби»
Новые Инвестиции - в Укрепление Дружбы Кубани и Турции
Hовосибирские Предприниматели Поедут на Mеждународный Форум
Торговый Mост Турция-Евразия II
Мост Bнешней Торговли
Российско-Турецкий Бизнес-форум
Мост к Сотрудничеству
Между Турцией и Евразией
КБПТ» «TUSKON»

   Ïîæåëàíèÿ è Ïğåäëîæåíèÿ |  Êàğòà Ñàéòà |  Áàííåğ  |  Ãëàâíàÿ Ñòğàíèöà   
Âñå Ïğàâà Çàùèùåíû 2006-2009 Äèçàéí è Ïğîãğàììèğîâàíèå