TUSKON'dan 2. Avrasya zirvesi

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlenen 2. Avrasya Dış Ticaret Zirvesi Programı başladı. Zirveye 12 ülkeden 500 işadamı katıldı..

12 ülkeden 500 işadamı ile bin 500 Türk işadamının buluştuğu toplantının açılışında konuşan Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ekonomi güneşinin artık batıdan doğup Asya'ya geçtiğini söyleyerek, "Ekonomi ekseni Atlantik'ten Pasifik'e kayıyor. Bu güneş bizim üstümüzden geçiyor, budan daha fazla yararlanmak için karşılıklı ticareti artırmalıyız" dedi.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Avrasya Bölgesi'nde 23 milyon kilometrekarelik alanda 350 milyon kişilik bir nüfus, 2 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla olduğunu belirterek, "1,5 milyar dolarlık bir dış ticarete ve yıllık yüzde 10'lar düzeyinde büyüme eğilimine sahip bir ekonomik bütünlük var" dedi. Bölgenin sayısız doğal zenginliklerine dikkat çeken Bakan Tüzmen, dünya petrol rezervlerinin yüzde 10'unun doğalgaz rezevrlerinin yüzde 32'sini barındırdığını aktardı.

10 yıl önce Türkiye ile Avrasya arasındaki ticaretin 2 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Bakan Tüzmen, bu hacmin yıl sonuna kadar 40 milyar dolara çıkacağını kaydetti. Tüzmen, hedeflerinin Avrasya ülkeleri ile Türkiye'nin arasındaki ticaretin 2013 yılına kadar 100 milyar dolar tutarında bir ticaret hacmine ulaşması olduğunu vurguladı.

Tüzmen'in verdiği bilgilere göre Avrasya bölgesinde Türk müteahhiltik firmalarının son üç yılda üstlendikleri projelerin tutarı 22 milyar doları aştı. Sadece bu yıl üstlenilen işlerin tutarı 10 milyar dolar. Yatırımlar bakımından halen Türk firmaları, tekstilden iletişime eğitime kadar çeşitli alanlarda 13 milyar dolarlık yatırım yaptı. Asya ile Avrupa arasındaki 1 trilyon doları aşan değerdeki ürünlerin önemli bir bölümünün Avrasya ülkeleri üzerinden dünya pazarına çıkışını öngören mega projelerin hayata geçirilmesinde Türk işadamlarına önemli görevler düşüyor.

Bakan Tüzmen bu süreçte ulaştırma alt yapısının geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemesinin üzerinde durdu. Bu kapsamdaki ilk önemli konu Avrasya ülkeleri arasındaki tek tip ticaret transit ücret ve tarifeler oluşturulmalı. Sınır işlemlerinin uyumlaştırılması ve kolaylaytırılması ile transit taşımacılık için ortak yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması öncelik verilmesi gereken işler arasında. İki hafta önce temelleri atılan Kars-Tiflis-Bakü demiryollarının temelinin atılması da sadece Gürcistan Azerbaycan ve Türkiye'nin değil bütün Avrasya coğrayasında tarihi değiştirecek önemli bir proje.

En geç iki yıl içinde tamamlanacak İstanbul Boğazı Tüp Geçişi inşaatının tamamlanması ve aynı tarihlerde bitecek olan Kars-Tiflis hattı ile Avrupa'dan Çin'e ve İstanbul'dan Almatı'ya kadar kesintisiz ve hızlı tren taşımacılığının sağlanması sonucu gümrüklerden beklemesiz geçişler, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmesi gereken en önemli proje. Tüzmen, bir diğer önemli projenin lojistik merkezleri olduğunu kaydederek, "Başta Güney Rusya Bölgesi ve Mersin/Akdeniz Bölgesi olmak üzere, sizlerle mutabık kalacağımız noktalarda Lojistik merkezler kurmak için ön çalışmalara başlamış bulunmaktayız" diye konuştu.

Kafkasya ve Hazar Bölgesi'ndeki enerji kaynaklarının dünya piyasalarına daha hızlı ve ucuz sunulmasının Türkiye açısından önemli olduğunu söyleyen Tüzmen, "Bu bölgede üretilen petrol ve doğalgazın Avrupa ve Dünya Pazarlarına taşınmasına yönelik olarak ülkelerimiz arasında bir çok işbirliği projesi hızla devam etmektedir" diye konuştu. Bakan Tüzmen, bu konudaki projeler hakkında şu bilgileri verdi: Karadeniz'in kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayan doğalgaz hattı dünyanın en önemli projelerden biri. Bakü-Tiflif-Ceyhan petrol boru hattı devreye girdi.

Hazar Denizi'ne komşu diğer ülkelerin de bu projeye dahil edilmesiyle çok büyük bir bölgesel işbirliği projesi daha gerçekleştirilmiş olacak. Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projesi de geliştirildi. Başta Azerbaycan olmak üzere Güney Kafkasya'da üretilecek olan doğalgazın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere sevkinin teminen inşasına başlanan Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz Boru hattı projesi çerçevesinde çok büyük miktarlarda doğalgaz alımı öngörülmektedir.

TÜRKİYE 17 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPIYOR

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral, 151 bir dernek ve 11 bin 870 üye işadamını bünyesinde barındırdıklarını ifade etti. Türkiye ile Avrasya arasında hem tarihten gelen hem de coğrafi yakınlık sayesinde güçlü bir işbirliğinin olduğunu söyleyen Meral, "Avrasya'dan 9 bakan ve yardımcı 22 üst düzey bürokrat 30 gazeteci ve 500 civarında işadamı bin 500 Türk işadamı ile buluşuyor. Bir hafta boyunca 16 bin iş görüşmesi ve 1 milyar dolarlık ticari bağlantı yapılması bekleniyor. Bu toplantı ve diğer etkinliklerle bir kaç yıl içinde bölge ile ticaret 40 milyar dolara çıkacak" açıklamasını yaptı.

Meral, iki coğrafya arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda şunları kaydetti: "Lojistik ve kargo önemli bunun için işadamları bölgelerde merkezi dağıtım depoları kurabilir. Türkiye çok çeşitli makine ve ekipmanları imalat ediyor. Mobilya, gıda ağaç işleme, tekstil inşaat malzemeleri gibi alanlarda Türk sanayisi makine ve tesis satarak bölgenin ihtiyacını karşılayacağı gibi ortak yatırım da yapabilir." Bölge ülkelerinden 17 milyar dolarlık ithalat yapılmasının Türkiye'nin önemini ortaşa koyduğunu söyleyen Meral, "Türk inşaat firmaları makine ekipmanı ve projelerle marka oldu.

Türk inşaat firmaları şu ana kadar 50 milyar dolarlık projeyi üstlendi. Bu Türk firmalarının dışarda yaptığı işlerin yarısına denk geliyor" diye konuştu. Meral, zirvenin de dört günü İstanbul'da üç günü de Anadolu'daki diğer illerde olmak üzere iş görüşmelerine devam edileceğini belirterek, "Bu buluşmadan sonra üye dernekler gelen ülkelere iade gezileri düzenleyecek. 300 tercümanın aynı anda görev yaptığı birebir en büyük iş görüşme platformu. 1990 sonrası Türk işadamlarının açtığı Türk okullarında okuyan öğrenciler bu buluşmada konuk işadamlarına yardımcı olarak ülkelerine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

BEN DE YATIRIM YAPTIM AVRASYA'DA BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Vekili İbrahim Çağlar, TUSKON'un organizasyonunun bölge ülkesiyle ticaretin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Gerek kendi iş kollarında gerek sanayi kollarını tanıtmak üzere çeşitli illerde ziyaretler düzenleniyor. Biz TOBB olarak özel sektörü temsil eden oda yapılarını aynı şemsiye altında bir araya getirmek için Avrasya Sanayi Odaları Biriği kurulması için çalışmalar sürüyor. uluslararası tahkim mekanizmasını hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Kendisinin de 1992'de Avrasya bölgesinde tekstil ve sağlık konusunda yatırımlar yaptığını açıklayan Çağlar, "İlk günlerde bir takım zorluklar vardı ama şimdi bir sorun yok. Şimdiki aklım olsa yine aynı şeyi yapardım. Büyük bir potansiyel var Türk işadamları bunları takip etmeli. Konuk işadamlarına da Türkiye çok büyük potansiyelleri ve burada ortak yatırım yapılabilir." dedi.

DÜNYADAKİ EN UZAK MESAFE İKİ FARKLI KAFA

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Oğuz Satıcı ise konuşmasında Atatürk'ün Sovyetler Birliği içindeki Türk topluluklarına ve bu toplukularla işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden konuşmasına atıfta bulundu. Satıcı, iki bölge arasındaki köprünün fiziki değil görüşler ve fikirler köprüsü olduğunu belirterek, Şair Can Yücel'in şu dörtlüklerini okudu: "Dünyadaki en uzak mesafe/Ne çin hindistan ne afrika/Dünyadeki en uzak mesefa/İki kafa arasındaki mesafe" Avrasya'yı dünyanın parlayan güneşi olarak tanımlayan Satıcı, "Bu güneş sadece Avrasya'nın değil tüm dünyayı ısıtacak bir güneş olduğunu söyleyelim" dedi.

EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENDİKÇE SİYASİ İLİŞKİLER DE GELİŞİR

Karadeniz Ülkeri Ekonomik İlişkileri Asamblesi Başkanı ve Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da iki bölge arasındaki ticaretin gelişmesinin bölgede barış ve istikrarın tesisine önemli bir katık sağlayacağını ifade etti.

Bölgede yapılacak ekonomik işbirliklerinin maddi unsurları kadar manevi unsurları bulunduğuna da dikkat çeken Arınç, "Pazar ekonomisinin işleyişinde güven unsuru da önemli. İşadamları ticari kurumlar ülkeler arasındaki güveni tesis etme konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Güveni sarsıcı durumlardan kaçmalı gerekirse para kaybetmeyi göze almalıyız. Karşılıklı çıkarları olan aralarında yaptıkları ticaret olan toplumlar birbirleri ile kavga etmez. Ekonomik faaliyetleri yapanlar toplumlar arasındak duvarları kaldırmalı" ifadelerini kullandı.

Bölgede dondurulmuş potansiyel çatışma alanları olduğunu söyleyen Arınç, "Hükümetlerin gücü bu sorunları çözmeye yetmiyor. Orta vadede bu sorunları çözmenin yolu ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Bu konuda en iyi örnek Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerdir" dedi.

Avrasya'nın iki büyük ve önemli ülkesi olan Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Arınç, "Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla gelişmesi iki ülke devlet adamlarını siyasetcileri diplomatlara akademisyenleri ilişkileri yeniden yorumlamaya zorlamaktadır" şeklinde konuştu. Arınç, TUSKON'un faaliyetlerinin de göz doldurduğunu ifade etti.

NOTLAR:
-Avrasya Zirvesi'nin açılış programı İstanbul Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Ödül töreninde Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen mektubu takdim etti.
-Konuşmalar öncesinde TUSKON'un daha önce yaptığı organizasyonlarla ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.
-Ülke temsilcileri birer konuşma yaparak ülkelerindeki yatırım fırsatlarını anlattı.
-Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ikili görüşmelerin yapıldığı alanın açılışını yaptı. Stantları gezerek bilgi aldı.
-İşadamlarının ikili iş görüşmelerinde 300 tercüman görev aldı.
-Açılış programında plaket alanlar temsili dış ticaret köprüsü üstünde buluştu ve fotoğraf çektirdi.

Diğer Haberler
TUSKON Heyeti Tunceli'de Ortak Yatırım İmkanlarını Araştırıyor
TUSKON Tunceli'ye çıkarma yaptı
Yeni anayasa için 70`i aşkın kuruluş bir araya geldi
TUSKON'un Yurt Dışı Açılımları İşadamlarına Önemli Katkılar Sağladı
TUSKON'un Dış Ticaret Zirvelerinin Gizli Kahramanları
TUSKON Dünyayı Ayağımıza Getiriyor
TUSKON Köprüyü Kurdu, Sıra İşadamlarında
"TUSKON, Moldova'nın Dünyaya Açılan Penceresi Olacak"
Ege'li İşadamları Avrasya ile Buluştu
Savchenko: "2012 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türk İşadamları ile Önemli Yatırımlar Yapmak İstiyoruz"
Avrasya`ya bir satıp üç almak
TUSKON zirvesi Orta Asya'nın kapılarını açtı, yeni hedefimiz Çin'e uzanmak
Avrasya Dış Ticaret Zirvesi'ne Ukrayna çıkarması
TİM Başkanı: Avrasya Dünyanın Parlayan Güneşi
Arınç: Para Kaybedelim Ama, Güven Kaybetmeyelim
TUSKON Başkanı Türkiye-Avrasya Dış Ticaret Köprüsü'nde İşbirliği Mesajı verdi.
TUSKON 2 günde 16 bin görüşme yaptıracak 1 milyar dolarlık iş bağlantısı hedeflendi
Avrasya ile Ticaret 40 Milyar Dolar Sınırına Dayandı
Bakan Tüzmen: "Türkiye-Avrasya Ticaret Hacmi 2010'da 50 Milyar Dolara Rahatlıkla Ulaşır"
Avrasyalı 500 işadamı İstanbul'a üs kurdu

  Türkiye Pasifik Dış Ticaret Köprüsü 2007
  TUSKON III. Başkanlar Kurulu
  Türkiye–Avrasya Dış Ticaret Köprüsü
Başkanın Mesajı
Temsilciliklerimiz
Yönetim Kurulumuz
Dernek Haberleri
   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006 Tasarım ve Programlama