www.tuskon.org | Giriş sayfam yap | Sık kullanılanlar
KASİF Başkanı: İşadamlarına Verilecek En Büyük Teşvik İstikrardır

Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (KASİF), Karadeniz İşadamları Derneği (KARGİD), Dünya Gazetesi ve Doğu Karadeniz İhracatatçılar Birliği içerisinde Trabzon’da işadamlarına yönelik bir ortak akıl toplantısı düzenledi.


Zorlu Grand Otelde yapılan toplantıya Trabzonlu 40 civarında sanayici ve işadamı katılırken, KARGİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kayıkçıoğlu kısa bir açılış konuşması yaptı. Kayıkçıoğlu, Trabzon’un Karadeniz Havzasının en önemli bir ticaret merkezlerinden olduğunu ifade ederek, coğrafi olarak son derece önemli bir noktada bulunan Trabzon’un mevcut fırsatlardan yararlanabilmesi için neler yapılması gerektiği anlamında bir yol haritası ortaya koymak istediklerini söyledi. Kayıkçıoğlu, “Konuyla ilgili çalışma yürüten kamu, sivil toplum, üniversite temsilcileri ve piyasa aktörleri olarak sizlerin görüşlerine, düşüncelerine başvurmayı istedik” dedi.


TUSKON Başkan Yardımcısı Osman Reis ise, Federasyon olarak, bir taraftan ihracatçıları uluslararası pazarlara yönlendirirken, içeride de işadamlarının ihtiyaçları doğrultusunda konferans, panel, seminer ve meslek kursları düzenlediklerini söyledi. Reis, “ İhracatçımızın pek çok sorunu var, devletten ve hükümetten beklentileri var, değerli konuşmacılar bu konulara değinecekler, ama ben bir noktaya parmak basmak istiyorum.Bizler sanayici ve işadamları olarak devletten ve hükümetten beklediğimiz en büyük teşvik hiç kuşkusuz “siyasi istikrar”dır. Çünkü siyasi istikrar ekonomik istikrarın anasıdır. Bizim için en bundan daha büyük bir teşvik olamaz. Trabzon’un geleceği büyük ölçüde Kafkasya, Rusya ve Orta Asya ülkeleriyle kurulacak sürdürülebilir ilişkilere bağlıdır. Trabzonlu girişimci üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Artık yetkililer bu ilişkileri sınırları yasal düzenlemelerle çizilmiş yapılara oturtmak zorundadır. Bu yapının adı da “Bölgelerarası İşbirliği Programlarıdır” ifadelerini kullandı.ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLARDünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, konuşmaların ardından toplantıya katılan işadamlarıyla birlikte Trabzon dış ticaret sektörünün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek sektörün gelişmesi için alınması gereken tedbirler belirlendi.Buna göre Trabzon dış ticaret sektörünün en önemli 5 güçlü yönü şöyle sıralandı:


1 - Lojistik avantajı, 2-Girişimci insan kaynağının kalitesi, 3-Tarihi ve ticari birikimi, 4-Coğrafi konumu, 5-Fındık ve benzeri endüstriyel tarım ürünleri


Sektörün 5 zayıf yönü ise şöyle sıralandı:


1-Ortak iş yapma kültürünün oluşmaması, 2- Kalifiye iş gücününün yetersiz olması, 3- İldeki sanayi yatırımlarının yetersiz olması, 4- Limanın demiryolu bağlantısının olmaması, 5- Hammadde kaynaklarına uzaklık.Trabzon dış ticaret sektörünün gelişmesi için öne çıkan konu başlıklar şu şekilde sıralandı:


1-Proje odaklı ve sektörel bazda yeni teşvik uygulamaları yürürlüğe konmalı, 2- Kalifiye elemanların yetişmesi için kursların açılması teşvik edilmeli, 3-Trabzon limanı demiryolu ile BTD ülkelerine bağlanmalı, 4-Komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için “Bölgelerarası İşbirliği Programları” uygulamaya konmalı, 5-Yeni yatırım alanlarıyla ilgili fizibilite çalışmaları, Pazar araştırmaları yapılmalı, 6- Şirketlerin kurumsallaşması ve ARGE faaliyetleri desteklenmeli, 7-Trabzon’un eğitim, sağlık, turizm ve spor alanında bölgenin merkezi olması için gerekli altyapı eksikleri giderilmeli

Trabzon dış ticaret sektörünün swot analizinin ortaya çıkarılmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, en büyük tehlikenin alışkanlıklar olduğunu söyledi. Bozkurt, “Meseleye il düzeyinde bakmak yerine havza ölçeğinde bakmak gerekiyor. Trabzon Doğu Karadeniz Havzası’nın önemli yerlerindendir” dedi. Bozkurt, memleketin üretim yapmadan sevilemeyeceğini belirterek, ‘Üretim olmadan memleketi sevmek olmaz’ diye konuştu.Dış Ticaret Paneli

Öğleyin gerçekleştirilen ortak akıl toplantısından sonra akşam da “Trabzon Dış Ticaret Sektörü Gelişme Potansiyeli” konulu panel düzenlendi. Panele KTÜ Rektör Baş Danışmanı Pof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan KARGİD Başkanı Ekrem Kayıkçıoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti desteği ile DPT koordinasyonunda yürütmekte oldukları KARGİD İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRME PROJESİ’nin amacının;Trabzon'daki KOBİ’lerin ihracat kapasitesinin artırılması, dış ticaret sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesi ve işletmelerin kurumsallaşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Kayıkçıoğlu proje ile KARGİD bünyesinde bir 'Eğitim ve Danışmanlık Merkezi' kurulduğuna işaret ederek bu merkez aracılığı ile Trabzon’da faaliyet gösteren 60 KOBİ yöneticisi, 60 KOBİ idari personeli ve 60 üniversite öğrencisine İhracat Finansı, İhracat Muhasebesi, Uluslararası Pazarlama ve Kurumsallaşma eğitimleri verilmeye başlandığını kaydetti.


Zorlu Grand Hotel’de gerçekleştirilen panelde ilk konuşmayı yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı A.Hamdi Gürdoğan, 2001 yılında Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi yaşanan Türkiye ekonomisinin, krizden çıkış için tek yol ihracat sloganının tatbik ederek, yeri geldiğinde zararına, yeri geldiğinde pazarı ve sırf müşteri potansiyelini kaybetmemek adına ihracat yaparak ayakta kalmayı başardığını söyledi. Gürdoğan, “Türkiye bugün için dünyadaki 15. Büyük ekonomi konumundadır” dedi. Gürdoğan şöyle konuştu: “Stratejik konumu itibariyle Trabzon Limanı Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine giden en kısa yolun deniz kapısıdır. Yine BDT ve Türk Cumhuriyetlerine uzanan en kısa yol olan Transkafkasya koridorunda kara ve hava ulaşım bağlantılarıyla, dünya ticaretinin batı ve doğu arasındaki Türkiye köprüsünün en önemli noktalarından birisidir. Yapılan araştırmalara göre Trabzon Limanı’ndan tesis edilmesi planlanan By-Pass Raylı Sisteminin hayata geçirilmesi ile kurulacak entegre tesis vasıtasıyla, Ro-Ro gemilerle vagon taşımacılığı yapılarak, Trabzon Limanı’nın aynı sistemle işleyen BDT ülkelerine ve Rusya Federasyonu’na ait limanlar arasında daha fazla güvence ve daha az nakliye maliyeti ve taşıma süresi ile irtibat sağlanacaktır. Bu sistem ilıe Batum ve Yunanlılar ve Amerikalıların hedefi olan Poti limanlarının yanı sıra gerektiğinde Ukrayna ve Çin’e dahi irtibat sağlanabilecektir.”


DKİB Başkanı Gürdoğan, Doğu Karadeniz’in ihracatının arttırılmasına yönelik şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalara kamu-özel sektör işbirliği yanında sivil toplum örgütlerinin desteğinin önemli yer tuttuğunu belirtti. Gürdoğan, “Bölgemizin hak ettiği yaşam tarzına ulaşabilmesi için bu birliktelik önem arz etmektedir. Bütün bu ticarette ve ihracata yönelik sorunlarımızın çözülmesiyle Trabzon’un tarihi İpek Yolu ticareti döneminde yaşadığı ‘altın çağı’ tekrar yaşamaması için bir sebep yoktur’ ifadelerini kullandı.


Gelişmiş ülkelerin komşu ülkeleri ile gerçekleşen ticaretlerinin toplam dış ticaretlerindeki payının % 50-55 iken, bu oranın ülkemizin komşu ülkeleri ile olan dış ticaretinde % 10 gibi çok düşük seviyelerde kaldığına işaret eden Gürdoğan, Türkiye’nin komşu ülkelerle olan ticaretini artırması gerektiğini belirtti.


ÜRETTİĞİMİZİ SATABİLMELİYİZKTÜ Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu Trabzon’daki son dönemlerde artan sivil örgütlenmelerin başarılı işler yaptığını söyledi. Bocutoğlu, Trabzon şehrinin şöhretinin kendisinden önde gittiğini ifade ederek, Trabzon’daki sivil örgütlenmelerin çok derin olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bocutoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin siyasetinin ne tarafa doğru gittiğine bakmak isterseniz Trabzon siyasetine bakmanız kafi. Trabzon ne tarafa doğru giderse Türkiye siyaseti de o tarafa gider. Trabzon şaşırtıcı boyutta her alanda ön plandadır ancak maalesef ekonomik yapısı bununla aynı ölçüde değildir. Yakınen bakıldığında kentteki medeni yapının arkasını besleyen sağlam bir ekonomik örgütlenmenin olmadığı görülecektir. Burası tek bir ürüne bağlı bir ekonomiye sahiptir. Geleceğe doğru bu bölgenin bir lojistik güç olduğu bir aşikardır ancak kendi satacak ürünlerimizi ortaya koyabilmemiz için bu ülke çapında geliştirebileceğimiz küçük ve orta ölçekli bir sanayi politikasının olması kaçınılmazdır. Bunu eğer ön plana alıyorsak bugün üniversite-sanayi ilişkisi politikasının geliştirilmesi, mevcut olanın iyileştirilmesi bir görevdir.”Prof.Dr. Bocutoğlu, Trabzon’un zihniyet değişikliğine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, “Sivilm toplum örgütlerimiz bunu yapmaktadır. Yapılan etkinlikler önümüzü görüp farkındalık yaratmamıza ve neyle meşgul olduğumuzu görmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca kendi üretimimizi teşvik ederek bir sanayi politikası geliştirmeliyiz. Trabzon’un zayıf yanı kendi ürettiği ürünü satacak noktada olması, biz tarihi fonksiyonlarımıza uygun bir yapılanma yapmak durumundayız. Tarihi olarak neyi üretmeye kabiliyetliysek onu üretmeye çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.


KURU KURUYA TRABZONLULUK OLMAZ


Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt ise, Trabzon’da öncelikle yapılması gerekenin havza fikrine ulaşılması olduğunu söyledi. Bozkurt, ‘Trabzon’u sadece Trabzon zanneden, bugün dünyada geçerli olan havza fikrine ulaşamazsan Trabzon’u hiçbir zaman dış ticarette önemli bir yerleşim merkezi yapamazsınız. Çünkü, köprü ülkeler dışındaki ülkeler ile geçiş bölgesindeki ülkeler hiçbir zaman kalkınamaz. Trabzon’un kendi hayati coğrafyası vardır. Trabzon’da yaşayan işadamı, öğrenci önce kafasının içine o hayati coğrafya fikrini yerleştirmelidir. Dış ticaret düşünürken, havza fikrini bu şekilde kafanıza yerleştirmelisiniz. Bu kent imparatorluk başkenti olmuştur, her kent imparatorluk başkenti olmaz. Burası çok önemli bir geçiş noktasında yer almaktadır. Oturup kuru kuruya Trabzonluluk olmaz. Trabzonlu işadamı isen etrafında neler olup bittiğine bakacaksın. Trabzon insanı girişkendir diyorsunuz, ancak ağlamakla bir yere varılamaz. Hayati coğrafyasının hem içe hem dış çevresine iyi bakarak, buraların zenginliğini buradan nasıl taşırım diye bakacaksınız” dedi.


İç ve dış ticaretin kombine olarak gelişmesi için yerel girişimcinin büyük önem taşıdığının altını çizen Dr. Rüştü Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerel liderlik, yerel kavrayış olmadan, yerel hava olmadan iç ve dış ticaret olmaz. Trabzon’un öncelikle bir hava yaratması lazım. Bu bölgenin lojistik üs olma özelliği havada kalmamalı. Ne yapacağını da çok iyi bilmek gerekiyor. Hükümet ne yapıyor dememeli, öncelikle biz ne yapıyoruz diye sormalıyız. Ve bu işi yapacak yerel bir liderin olması gerekiyor.”


30.04.2008
www.kasif.org.tr

Diğer Haberler
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
Paraguaylı İşadamları TUSKON’daydı
Kolombiya Heyetinin TUSKON Ziyareti
Ganalı İşadamları TUSKON’da
Teksas Eyalet Meclisi Heyetinin TUSKON Ziyareti
TUSKON Makedonya Devlet Bakanı Hadi Neziri’yi Makamında Ziyaret Etti
Çin Halk Cumhuriyeti Jilin Eyaleti Yetkililerinin TUSKON’u Ziyareti
Teksas Eyalet Senatörü Rodney Ellis, TUSKON Genel Merkez’ini Ziyaret Etti
Rusya Federasyonu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Komitesi İle TUSKON Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Paraguay'lı İşadamlarının TUSKON Ziyareti
Venezuela Heyetinin TUSKON Ziyareti
Küba Cumhuriyeti’nden İşadamları TUSKON’a ziyaret gerçekleştirdi
Şili-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması, İkili Ekonomik ve Ticari İlişkiler için Fırsatlar Semineri
Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, TUSKON Genel Merkez’ini Ziyaret Etti
Pakistan İşadamları TUSKON’da
Tunus Büyükelçisi TUSKON Ziyareti

   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Giriş sayfam yap |  Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006-2009 Tasarım ve Programlama