www.tuskon.org | Giriş sayfam yap | Sık kullanılanlar
İş dünyası oyuna dahil olacak

Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) STK’lara dönük bilinçlendirme ve vizyon geliştirme projesine Güneydoğu Anadolu bölgesinin parlayan yıldızı Gaziantep’ten start verdi.

İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarına (STK ) yönelik bir çalışma başlatan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON ) yurt genelindeki STK ’lara dönük bilinçlendirme ve vizyon geliştirme projesine Güneydoğu Anadolu bölgesinin parlayan yıldızı Gaziantep ’ten start verdi. İş dünyası STK ’ları arasındaki iletişim sorununu çözmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak için ortak bir vizyon geliştirmeyi amaçlayan Konfederasyon, her kurumun aktif katılımıyla ekonomik alanda ulusal ve küresel oyuna dahil olmayı amaçlıyor.


Uluslar arası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ’nin(USİDER) katkılarıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye 6 bölge olarak ele alınıp tüm Türkiye ’deki İş dünyası STK ’ları bir araya gelerek kendi bölgeleri ve kuruluşlarını temsil edecek. Güneydoğu Anadolu (Gazi Antep), Doğu Anadolu (Erzurum ), İç Anadolu (Ankara ), Karadeniz (Samsun ), Ege (İzmir ), Marmara (İstanbul )’da çalıştay ve sonuç toplantıları yapılarak sonuçlar rapor haline getirilip tüm iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşılacak. Yapılan çalışmalar sonucunda iş dünyası ve STK ’ların durumu, sorunları, çözüm önerileri konulu 2 bin üst düzey katılımcının hazır bulunacağı toplantıyla rapor açıklanacak.


Altı bölgeden 350 civarında STK ’ya ulaşmayı hedeflenen çalışmadan TUSKON ’a üye olmayan İş dünyası STK ’ları da faydalanabilecek. Öncelikle her bölgedeki STK ’lara durumları, sorunları, üyelerine ve bölgelerine katkıları, bölgesel sorunların çözümüne yönelik önerileri tespit etmeyi amaçlayan bir anket uygulanacak. Daha sonra birer ay arayla bölgesel bazda katılımlarla sorunların çözümüne yönelik STK ’ların katkıları tartışılarak vizyon ve bilinçlendirme seminerleri verilecek. Bölge ve Türkiye STK ’larını bir araya getirerek fikir paylaşımı ve iş birliği imkânı sunan çalışma sayesinde yeni projeler üretme zemini oluşacak. Projeye dahil olan STK ’ların sadece kendi kendine yeten bir kurum olmaktan öte bulunduğu bölgeye ve ülkeye yararlı, olayları ulusal ve küresel ölçekte tahlil edebilen çevresi için olmazsa olmaz kuruluşlar olması hedefleniyor.


Seminerlerde Profesyonel anlamda bir STK yöneticisinin taşıması gereken vasıflar, üyelerle ilişkiler, organizasyon yapısında kalite, faaliyetler, ekonomiye ve bölge sorunlarına katkılar, müşteri odaklı yapılanma gibi çok sayıda alanda fikir paylaşımı sağlanacak. ABD , İngiltere gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının gelişmiş olduğu ülkelerden, Sivil Toplum Konusunda Uzman akademisyenler davet edilerek seminer düzenlenecek ve Türkiye için bu alanda neler yapılabileceği görüşülecek. İlki 1 mart 2008 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ’nin yükselen değeri Gaziantep ’te düzenlenen toplantıya yerel ve bölgesel alanda öne çıkmış 45 STK ’nın başkan ve temsilcileri katıldı. Alanında uzman akademisyenlerle bölgesel ve kurumsal alandaki sorun ve çözüm önerilerini görüşen katılımcılar, toplantının kendilerine farklı bir bakış açısı sergilediğini ifade etti.


İlçe bazında teşvik uygulanmalı


Körfez İskenderun Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Tamer Eker , Hatay ’a havalimanı’nın açılması ve KKTC ’ye doğrudan seferlerin başlatılmasıyla iş dünyasına önemli bir hareketlilik geldiğini belirterek Hatay ’ın pek çok ilçesi sanayi alanında ilerlemiş fakat bazı ilçelerin memur atamalarında şark hizmeti kapsamına girecek kadar geri kaldığını bu nedenle Hatay ’a teşvik uygulanmasa da en azından ilçe bazında bölgesel teşvikler uygulanması gerektiğini kaydetti.


Antep’te de buna benzer çok sayıda ilçe bulunduğunu aktaran Eker , Teşvik sisteminde ilin genel gelişmişliğinin temel alınmasını hata olarak değerlendirdi. Tayvan ’dan bir firmanın gelip Kırıkhan ’a 100 milyon dolarlık LCD TV yatırımı yapmaya karar verdiğini de anlatan Eker , yatırım için çalışmaların sona geldiği bilgisini verdi.


Adıyaman Sanayici Ve İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Adıyaman sivil toplum kuruluşları arasında çatışma ve çekememezlik yerine iş birliği ve iletişimin artırılmasını önerdi. Geçen sene 15 STK bir araya gelerek bölgedeki terörü lanetlediklerini ifade eden Adıyaman , “Gene aynı şekilde kutlu doğum haftasında müftülük ve yerel yöneticileri de yanımıza alıp cem evinde program düzenledik. Son dönemlerde Türkiye çatışma ortamına sürüklenmek isteniyor biz ise nasıl bir arada barış içinde yaşanabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Tarih boyunca hoşgörüyle anılan bu bölge teröre pirim vermez.” dedi.


Şanlıurfa Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Öksüzoğlu , valilik ile belediye arasında yaşanan kopukluktan Urfa ’daki STK ’ların da etkilendiğini anlattı. “Örneğin Sanayi bölgesi taşınmak isteniyor ancak taşınacak bölgeye gidecek yol dahi henüz yok. STK olarak belediyeye gidiyoruz topu valiliğe atıyor. Valilik de aynı şekilde belediyeye…” diyen Öksüzoğlu , Urfa ’nın sorunlarını çözmek ve yol haritası belirlemek için en küçüğünden en büyüğüne STK ’ları bir araya getirdiklerini ve sonuçta herkesin aynı sorundan rahatsız olduğunu belirtti. 20 küsur yıldır koltuğunu bırakmayan STK başkanlarının gelişimi ve yeni fikirleri engellediğini vurgulayan Öksüzoğlu , “Bir durağanlık var ama herkes halinden memnun gibi davranıyor. Artık bekleyecek boşa vakit harcayacak lüksümüz yok.” diyor.


Toplantıya katılan USİDER Genel Koordinatörü Mehmet Sedat Fırat , iş dünyası STK ’ları vizyon geliştirme bilinçlendirme projesinin Türkiye ’de faaliyet gösten tüm iş dünyası adına çok önemli ve anlamlı bir proje olduğunu söyledi.


Fırat , projenin ilk aşaması olan güneydoğu Anadolu bölgesi iş dünyası çalıştayına katılan İş adamı dernekleri ve federasyonlarının, gerek projeye olan ilgileri gerekse bölgenin sorunlarına yönelik çözüm önerileri üretmeleri bakımından projenin ileriye yönelik çok önemli neticeler vereceğinin işareti olduğunu ifade etti. Özellikle iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ekonomik yaşam içerisinde söz sahibi olmaya başladığını anlatan Fırat , gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren iş dünyası STK ’larının yapmış oldukları olumlu çalışmalar neticesinde faaliyet göstermiş oldukları ülkenin toplumsal hayatına yadsınmaz ölçüde katkılar sağladığını ifade ederek bu STK ’ların bulundukları ülkelerde alternatif bir sektör olarak dahi anıldığına işaret etti. Fırat , Türkiye ’de faaliyet gösteren iş dünyası STK larının gerek ileriye dönük stratejiler üretebilmesi gerekse yapmış oldukları çalışmaları toplumsal bir faydaya dönüştürebilmesi açısından bilinçli bir STK modeli şeklinde çalışmaları gerektiğini, bu anlamda projeye uzun vadeli bakılması gerektiğini söyledi.


TUSKON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Özbekli, bu projeyle Türkiye ’deki iş dünyası STK ’larının haritasının çıkarılacağını, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek tedaviye başlanacağını kaydetti. Mevcut yapısıyla STK ’ların uzun vadeli hedefler koyamadığını ve sürekli sorunlarla boğuştuğunu anlatan Özbekli, bu sorunun profesyonel yönetimler sayesinde aşılacağını, TUSKON ’un da seminerlerde ihtiyaç duyulan tüm bilgileri sunacağını kaydetti.


STK ’lara yönetici yetiştiren 2 yıllık üniversite açılsın


Üç oturum olarak düzenlenen toplantılarda öne çıkan başlıca öneriler ise şöyle oldu: “Derneklerde eş dost tavsiyesiyle personel alımı yerine profesyonel yönetim uygulanmalı. Türkiye ’deki STK ’ların en önemli sorunu eğitimden geçmiş personel azlığı. Hayatında dernek yüzü görmemiş biri genel sekreter yapılırsa o dernekten çok bir şey beklememek lazım.


Bu anlamda STK ’lara yönetici ve personel yetiştirmek için 2 yıllık meslek yüksek okulu açılmasına ihtiyaç var. İstihdam ve nitelikli eleman bulma sorunu mesleki sertifika uygulamasıyla rahatlatılabilir. Asgari ücret değil ama vergi yükü işverenden azaltılsın. Tarım ve hayvancılık yanlış teşviklerden zarar gördü. Uzun vadeli düzenlemeler yapılmalı. İş gücü eğitim giderleri vergiden düşülsün. Yanlış teşvik politikası yüzünden fabrikalar sökülüp teşvikli bölgelere gidiyor, fakat atıl çalışıyor. Bunun önüne bölgesel teşviklerle geçilir. Batan şirketler banka kapısına dayanmasın diye çalışıyormuş gibi gösteriliyor. Arz talep dengesine göre üretim kapasitesi düzenlenmeli. Batı ve doğudaki iş adamları işbirliğine giderek ortak projelerde çalışmalı.”
2008-03-10 Rota Haber

Diğer Haberler
DAKİK Doğu ve Batıyı Birleştirecek
TUSKON, Güneydoğu için oda ve derneklerle el ele verecek
İş dünyasından ekonomi için beş formül
ANSİFED Öner Boysan'la Devam Dedi
DASİDEF Başkanı: Kalkınma ve Yatırım Projelerine Ağırlık Vereceğiz
TUSKON Başkanı Meral: "Rapor Değil, Aksiyon Zamanıdır"
GÜNSİAF Başkanı Cahit Erbalcı Güven Tazeledi
İhracatçılar Hindistan Yolcusu
Ülkede gerilim havası oluşturma çabaları dikkat çekiyor.
Meclis`in kararı milletin isteği
Gül’den 150 iş adamı ile Afrika çıkarması
İki Binin Üzerinde İşadamı, İş Görüşmeleri Yapmak Amacıyla Erzurum'da Toplanacak
KASİF Başkanı Reis, Güven Tazeledi
Türkiye Yönünü Hindistan'a Çevirdi
Ahmet Ciğer Yeniden MARİFED Başkanı
"Bu Bir Kriz Değil, Durgunluktur"
'Önümüz açılsın, devletin kalkınma ajansı gibi çalışalım'
Samsun Sanayisinin Gelişme Potansiyeli Masaya Yatırıldı
Ataşehir 20 yıldır finans merkezi olmayı bekliyor
TUSKON Başkanı, Doğulu ve Batılı İşadamlarını Ortak Yatırım Yapmaya Çağırdı

  Türkiye Pasifik Dış Ticaret Köprüsü 2007
  TUSKON III. Başkanlar Kurulu
  Türkiye–Avrasya Dış Ticaret Köprüsü
Başkanın Mesajı
Temsilciliklerimiz
Yönetim Kurulumuz
Dernek Haberleri
   Dilek ve Temenniler |  Site Haritası |  Banner Giriş sayfam yap |  Anasayfa   
Her hakkı saklıdır © 2006-2008 Tasarım ve Programlama