www.tuskon.org |  |
Pakistan adamlar TUSKONda

Pakistan’n en büyük 2. ehri olan konja lean Lahor kentinden faaliyet gösteren iadamlarndan oluan heyet, Türk iadamlaryla görümeler yapmak üzere Konfederasyonumuzu ziyaret etmilerdir. Heyette bulunan iadamlar inaat, mobilya, hal ve tarm sektörlerinde görümeler gerçekletirmitir. 85 milyonluk nüfusuyla Pakistan’n en büyük eyaleti Pencab’n bakenti olan Lahor Türk iadamlar için önemli bir Pazar konumundadr. Ayrca, sahip olduu yatrm imkânlar ile de pek çok frsat barndrmaktadr. Eyalet Babakan Sayn Shahbaz Sharif’in ziyareti ile balanan süreç arlanan heyetler ve iadamlar arasnda gerçekletirilen görümeler ile daha da ileriye tanacaktr.

11.07.2011


    |   |   |     
2006-2009